To je 17. listopad: Více než 1200 studentů bylo posláno do koncentračního tábora Sachsenhausen a devět studentů a funkcionářů studentských organizací bylo 17. listopadu 1939 popraveno

Dnes dopoledne jsem spolu s mnoha dalšími občany pokojně uctil památku boje za svobodu a demokracii na pietním aktu u Hlávkovy koleje v Praze k výročí 17. listopadu. Podívejte se na video. Pietního aktu se zúčastnil také místopředseda SPD Radim Fiala a další naši poslanci. Na podzim roku 1939 proběhly v Praze protinacistické demonstrace a nepokoje.

Tomio Okamura | repro: FB

Demonstrace byly nacisty tvrdě potlačeny. Střelou do břicha byl zraněn student medicíny Jan Opletal, který bydlel na Hlávkově koleji, a který na následky zranění zemřel. Zastřelen byl také pekařský pomocník Václav Sedláček. Pohřbu Opletala se 15. listopadu 1939 zúčastnily tisíce studentů a jejich setkání přerostlo v další protinacistickou demonstraci, jejímž důsledkem bylo zavření všech českých univerzit a kolejí říšským protektorem Konstantinem von Neurathem.

Více než 1200 studentů bylo posláno do koncentračního tábora Sachsenhausen a devět studentů a funkcionářů studentských organizací bylo 17. listopadu 1939 popraveno. Pro trvalou připomínku této události byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodní unií studentů Mezinárodním dnem studentstva.

Již dnes po půlnoci, po pozdním příletu ze Sofie, kde jsem byl na setkání evropských parlamentních vlasteneckých stran, jsem hned zajel na Národní třídu v Praze a připomněl si také události 17. listopadu 1989, které znamenaly osvobození od totality. Během sametové revoluce slibovali veřejně politici lidem zákon o obecném referendu, který již pět let usilovně v Parlamentu navrhuji. Ale současné takzvané “demokratické” politické elity ho dodnes tvrdošíjně odmítají přijmout, takže odkaz 17. listopadu není stále naplněn… A ještě navíc protestují proti těm, kteří demokracii prosazují. Stejně tak se snažím prosadit přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich přímou hmotnou odpovědnost. Tyto tři zákony z pera SPD, které by posunuly Českou republiku směrem ke skutečné demokracii, jsme již ve Sněmovně podali a čekáme na konečné projednání v plénu. Doufám, že takzvané “demokratické” strany a s nimi spojení novináři a aktivisté už konečně přestanou tyto návrhy odmítat a vytvářet umělé štvavé kampaně s cílem zabránit prosazení skutečné demokracie. Já budu nadále svobodu a demokracii prosazovat.

Reklama: