Fyzici objevili novou Teorii všeho

BERLÍN | Nová teoretická struktura, která se může stát závěrečnou Teorií všeho, byla objevena vědci z Max Planck Institute for Gravitational Physics (Německo) a Varšavské univerzity. Fyzici rozšířili standardní model částicové fyziky o gravitaci. Je to uvedeno v tiskové zprávě na Phys.org.

Ilustrační snímek: pxhere.com

„Vlastnosti známých elementárních částic jsou popsány standardním modelem, který je experimentálně potvrzen, ale nemůže vysvětlit řadu fyzikálních jevů,“ informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Standardní model popisuje elektromagnetické, slabé a silné interakce, ale nezahrnuje gravitaci. Jinými slovy je v rozporu s obecnou teorií relativity při zvažování jevů, jako je velký třesk nebo existence horizontu událostí černé díry.

Pro řešení tohoto problému navrhli vědci různé hypotetické principy týkající se tzv. nové fyziky. Podle principu super symetrie každá známá elementární částice odpovídá těžšímu super partnerovi. Takže hypotetické fermiony odpovídají známým bosonům a bosony odpovídají známým fermionům. Při kombinování principů obecné teorie relativity a super symetrie zmizí některé rozpory, které vznikají při pokusu o začlenění gravitace do kvantové mechaniky. Tato fyzická teorie se nazývá supergravitace. Podle některých vědců je supergravitace Teorie všeho, která popisuje všechny známé základní interakce.

Pokus o sloučení supergravitace se standardním modelem však představuje problém. Předpovídané hodnoty náboje elementárních částic se posunuly o 1/6 ve srovnání s pozorovanými hodnotami. Aby vědci tento problém vyřešili, modifikovali skupinu symetrie U (1), díky níž je možné elektromagnetickou interakci umístit do super symetrie.

V nové studii vědci prokázali, že slabá interakce může být zavedena do teorie prostřednictvím nekonečné skupiny symetrie E10. Podle vědců použití tohoto matematického nástroje namísto SU (2) symetrie přesně předpovídá počet fermionů ve standardním modelu a elektrické náboje částic. Studie vysvětluje, proč hledání fragmentů nové fyziky na Velkém Hadronovém Klidérů nebylo úspěšné. Navíc předpovídá existenci částic s úplně novými vlastnostmi, z nichž některé mohou být detekovány pomocí moderních zařízení.