Ozdravme zdravotnictví

Tohle je opravdu velmi smutné čtení a bylo by dost naivní si myslet, že k podobným situacím dochází jen výjimečně. Lékaři, zdravotní sestry a ostatní personál nemocnic je přetížen, zaměstnanci uvádějí až 70 pacientů na jednoho lékaře s tím, že lékař navíc v některé dny zodpovídá za řadu oddělení.

Ivo Valenta | repro: PL

Není to navíc tak dávno, co jsem zde v příspěvku uváděl, že také Krajská nemocnice Tomáše Bati chce snižovat počet zdravotnického personálu na nočních službách. Navíc by nově neměly být perioperační sestry rozlišovány podle jednotlivých odborností, ale budou muset pojmout odbornou přípravu na všechny druhy operací, což v praxi podle nich samotných není možné a odnesou to především pacienti.

Situaci ve zdravotnictví je třeba konstruktivně řešit. V diskuzi pod článkem někteří lidé navrhují, aby absolventi „medicíny“ museli povinně setrvat 10 let v ČR a zabránilo se tak jejich stěhování do zahraničí za lepšími zisky. Diktátem a ultimáty však nic nezměníme. Je třeba lékařům i sestrám nabídnout kvalitní finanční ohodnocení u nás.

Toho ale například ve Zlíně rozhodně nedocílíme, pokud dojde ke stěhování nemocnice. V případě, že bude nutné splácet stomilionový nájem za nový objekt, jen těžko zbydou peníze na navyšování příjmů. Stejnou váhu má také stabilita podmínek a pravidel pro personál stejně, jako perspektiva pracovního zázemí.

V neposlední řadě nesmí docházet k diskriminaci jednotlivých regionů v rámci úhradové vyhlášky, kdy se rozdíly pohybují v miliardách! Všichni pacienti, ať jsou odkudkoliv, si zaslouží stejně kvalitní péči. Také proto jsem k tomuto tématu podal ústavní stížnost.

Reklama: