Vývoz i dovoz meziročně výrazně vzrostl

PRAHA | Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 5,7 mld. Kč, který byl meziročně o 3,4 mld. Kč nižší, informuje Český statistický úřad (ČSÚ).

Ilustrační snímek: pxhere.com

Ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostl v říjnu vývoz o 9,0 %, dovoz o 10,3 %. Bilance zahraničního obchodu se zbožím byla meziročně o 3,4 mld. nižší a skončila přebytkem 5,7 mld. Kč.

„V říjnu jsme zaznamenali výraznější meziroční růst dovozu i vývozu. Dovoz vzrostl o 10,3 %, vývoz o 9 %. Přispělo k tomu i to, že letošní říjen měl o jeden pracovní den více než loňský. Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 5,7 miliard korun. Říjnové bilance jsou kladné od roku 2013,“ říká Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo především prohloubení schodku bilance s ropou a zemním plynem o 4,9 mld. Kč (v důsledku vyššího dovozu a rostoucích cen) a chemických látek a přípravků o 1,3 mld. Kč. Meziročně bylo o 4,7 mld. Kč horší saldo ostatních dopravních prostředků a zařízení.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 5,3 mld. Kč a lepší bilance pryžových a plastových výrobků o 1,0 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v říjnu přebytkem 67,0 mld. Kč a byla tak meziročně o 12,1 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 15,7 mld. Kč na 59,8 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 1,9 % a dovoz o 2,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,4 % a dovozu o 0,8 %.

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2017 vzrostl vývoz o 9,0 % na 344,4 mld. Kč a dovoz o 10,3 % na 338,7 mld. Kč. Říjen 2018 měl o jeden pracovní den více než říjen předchozího roku.

V lednu až říjnu 2018 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 116,2 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 39,6 mld. Kč. Od začátku roku se meziročně zvýšil vývoz o 2,8 % a dovoz o 4,4 %.

nformace o pohybu zboží přes hranice
Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v říjnu 2018 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 10,2 % a dovoz o 10,4 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 429,1 mld. Kč a dovoz zboží 392,7 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v září 2018 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,2 % a 2,9 %.


Poznámky:
1) Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
2) Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.
Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.