EP uznal, co byl dříve vyhrazeno jen „extrémistům“

Vracím se k tématům týkajících se terorismu, o kterých se dříve nesmělo mluvit a tento týden je uznal Evropský parlament. Některé věci bych možná sám tak drsně neřekl.Takže, kdo měl dříve problémy, je již dnes „očištěn“. Sám jsem v šoku, kolik toho EP uznal, co byl dříve vyhrazeno jen „extrémistům“.

Miroslav Jahoda

Téma č. 1: No-go zóny neexistují.
Evropský parlament uznal, že: „některé čtvrtě s nízkými příjmy v evropských městech čelí masové nezaměstnanosti a systematickému rozkladu vlády zákona, což vytváří živnou půdu pro náboženský extremismus a terorismus“. No-go zóny tedy existují.

Téma č. 2: Nic nemá společného s ničím.
EP schválil, že:
„násilný radikalizovaný islamistický diskurs se na území mnoha členských států EU stále více šíří“ a dále:

„tento diskurs popírá demokratické hodnoty, právní stát a lidská práva, odmítá pluralismus, propaguje násilí a nesnášenlivost vůči všem ostatním vyznáním, otevřeně hlásá antisemitismus, neuznává rovnost mezi ženami a muži a podporuje zpátečnickou vizi kultury a společnosti“ a dále:

„islámský fundamentalismus usiluje o to, aby náboženství ovládalo všechny sféry života – sféru individuální, politickou i společenskou“

Téma č. 3: Žádní teroristé k nám nechodí.
EP schválil:
„návrat zahraničních teroristických bojovníků a jejich rodin představuje vážnou hrozbu z hlediska bezpečnosti a radikalizace“

Téma č. 4: Nezletilí nemohou být považováni za kriminálníky.
EP schválil: „…což platí zejména pro děti a ženy navrátilců, kteří představujíc zvláštní problém, protože mohou být jak obětmi, tak potenciálními pachateli zároveň“

Zpráva obsahuje spoustu dalších věcí, a samozřejmě i spoustu nesmyslů. Nicméně podstatná je to zpráva, pro ty, kdo nejsou radikálové ve smyslu, že by hlásali násilí. Kdo chce pouze mluvit o faktech a slušně kritizovat, včera dostal zelenou. Pokud budete citovat Evropské politiky, vzor tolerance, už vás těžko někdo může označovat za nacisty.