JE Temelín je v provozu 18 let

TEMELÍN | Rovných 18 let je v provozu Jaderná elektrárna Temelín. Přesně 21. prosince 2000 ve 20:36 hodin byl poprvé připojen generátor prvního blok přenosové soustavě, informuje ČEZ a. s. v tiskové zprávě.

Jaderná elektrárna Temelín | foto: stalo-se.cz

Během deseti dní v závěru roku 2000 pak temelínský první blok vyrobil 2 307 megawatthodin (MWh) elektřiny. Aktuálně je výkonem 2x 1082 MWe největším českým zdrojem, který spolu s elektrárnou Dukovany se výraznou měrou podílí na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se jen díky Temelínu do ovzduší nemusí vypustit přibližně 12 miliónů tun CO2. Navíc v polovině týden počtvrté v historii pokořil „magickou“ roční výrobní hranici 15 TWh.

V nadsázce lze říci, že elektrárna se 21. prosince stane plnoletou. „Plnoletost pro elektrárnu neznamená tolik, jako pro člověka. Elektrárna musí být ve smyslu odpovědnosti za bezpečnost plnoletá od zahájení provozu. Pro nás bude klíčový dvacátý rok a obnova povolení k provozu,“ zdůraznil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Na obnovu povolení k provozu se jihočeská elektrárna připravuje už několik let. „Obnovit povolení k provozu znamená předložit jadernému dozoru dvacet průkazů. Nejdůležitější jsou o stavu zařízení a personálu. Mimo tyto průkazy musíme udělat periodické hodnocení bezpečnosti elektrárny za uplynulých deset let,“ vysvětlil Kruml.

Žádnou velkou oslavu energetici neplánují. Výročí si připomenou uvnitř elektrárny dortem a pozorností pro zaměstnance.

Během 18 let Temelín vyrobil 222,7 miliónů megawatt hodin elektřiny. To by vystačilo celé České republice na téměř čtyři roky. V počátcích museli energetici odladit provoz, především pak turbíny v nejaderné části. Jednalo se o prototypové zařízené, které jinak než provozem odladit nešlo. Postupně se zaměřili na posilování bezpečnosti a zvyšování efektivity provozu. V souhrnu se roční investice do těchto oblastí pohybují průměrně kolem miliardy korun. V průběhu let ČEZ postupně v jihočeské elektrárně například rozšířil možnosti chlazení reaktoru, zvýšil počet způsobů napájení bezpečnostních systémů nebo seizmicky zodolnil hasičkou stanici.

Energetici postupně zvyšovali i efektivitu provozu. Původní výkon 2x 981 MWe zvýšili o 202 megawattelektrických. „Jako bychom v Temelíně postavili nový uhelný blok. Přitom jsme „jen“ lépe využili stávající zařízení. Každopádně cestou posilování bezpečnosti a zvyšování efektivity půjdeme na obou jaderných elektrárnách i nadále. Technika se vyvíjí a s tímto vývojem je nezbytné držet krok,“ vysvětlil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ.

Od zahájení provozu nedošlo v elektrárně Temelín k žádné události, kterou by mezinárodní stupnice INES hodnotila jako nehodu či havárii. Nejvíce elektřiny Temelín vyrobil v roce 2017, konkrétně 16,48 TWh. Do modernizace a posilování bezpečnosti ČEZ od začátku provozu Temelína investoval téměř 19 miliard korun.

Reklama: