Přepisování výsledku války? Lichtenštejnští nacističtí kolaboranti se snaží prolomit Benešovy dekrety

PRAHA | Nadace knížete z Lichtenštejna podala k 26 českým okresním soudům žaloby, ve kterých žádá vydání majetku, který podle ní neoprávněně užívá český stát. Informovali o tom mediální zástupci nadace. Informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Zámek Lednice – Zabavený nacistickým kolaborantům | repro: wikipedia.org

Hodnota majetku, o který žádají Lichtenštejnové, zatím není známa. Podle informací Hospodářských novin se však jedná zhruba o 60 tisíc hektarů převážně lesů. Jedná se o další pokus o prolomení Benešových dekretů. Nyní neotřele ze strany prokazatelných kolaborantů s nacistickým Německem. Je na čase zavést v trestním právu nový zločin, který by podobné zrůdnosti trestal tresty nejvyššími?

„Žaloby se dotýkají pouze nemovitostí, u kterých je v katastru nemovitostí uveden coby vlastník stát,“ uvedli mediální zástupci nadace nacistických kolaborantů v tiskovém prohlášení.

Lichtenštejský kníže František Josef II. se podle československých soudů přihlásil ve 30. letech k německé národnosti, a proto jeho majetek propadl státu na základě Benešových dekretů. Nadace ale tvrdí, že byl občanem Lichtenštejnska, které bylo ve 2. světové válce neutrální. „Považovat takového cizince za Němce kvůli konfiskaci jeho majetku je podle ní hrubým překrucováním historických faktů i českého a mezinárodního práva,“ což je ale právě překrucování faktů, jelikož podle práva za nacistické okupace, se prohlášení za Němce považovalo za přijetí občanství nacistického Německa.

„Na jaře 1945 zástupci Československé republiky bez souhlasu panujícího knížete z Lichtenštejnu fakticky ovládli uvedené nemovitosti s odkazem na uvalení tzv. nucené správy. Tím došlo k flagrantnímu vícečetnému porušení mezinárodní práva,“ uvádí se v textu žaloby, což je také lež, jelikož vše bylo v rámci mezinárodního práva na základě dohody vítězných spojenců, a Benešovy dekrety byly podmínkou k obnově Československa.

Nadace v žalobě požaduje, aby soud nařídil České republice vyklizení nemovitostí, které jsou podle nadace nepřetržitě v jejím vlastnictví a které český stát podle ní užívá nelegálně. Jednalo by se přepisování výsledků II. světové války a samotní žalobci by měli být řádně potrestání, minimálně morálně odsouzeni.

Rod Lichtenštejnů patřil k nejbohatší šlechtě v Česku, kde vlastnili rozsáhlé majetky včetně Lednicko-valtického areálu zapsaného na seznam kulturního dědictví UNESCO. O značnou část majetku však šlechtici přišli po uplatnění Benešových dekretů, protože byli nacistickými kolaboranty. Spory o majetek Lichtenštejnů se staly příčinou toho, že oba státy navázaly diplomatické styky až v září 2009.