Halík dostal důtku – Jeho slova jsou rouhavá, štvavá, podněcující nenávist

Tak Halík dostal důtku podle kánonu 1339. Doufám, že je to jen první krok a v šuplíku je už sepsaná žaloba k církevnímu soudu, neb všichni víme, že Halík své bludy nepřestane hlásat a on sám je skutečným vzorem „rozkolníka“.

Tomáš Tyl | foto: archív autora

Jeho slova jsou rouhavá, štvavá, podněcující nenávist, překrucující nauku, mnohdy zcela bezbožná a důtku měl dostat už velice dávno – tedy nejméně před X lety, kdy veřejně hlásal, že Kristovo zmrtvýchvstání je jen jakási metafora.

Zde je na místě potřeba zmínit kánon 1364, který jasně říká „Odpadlý od víry, bludař a rozkolník upadají do exkomunikace, která nastupuje bez rozhodnutí představeného, při zachování kán. 194 § 1 odst. 2; duchovní může kromě toho být potrestán ještě podle kán. 1336 § 1, odst. 1, 2, 3“.

Je potřeba říci, že Halík na důtku udělenou mu 12. listopadu reagoval svojí veřejnou sofistikou 11. prosince, v níž tvrdí, že „(jde o) společensko-politické otázky, v nichž ovšem panuje ve společnosti i v církvi oprávněná pluralita názorů (nejde naštěstí o různosti v záležitostech víry, kde samozřejmě respektuji autoritu svého biskupa“. Mno…

„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl Božím obrazem, jako muže a ženu je stvořil“ (Bible – Gn 1,27). Halík veřejně podporuje tzv. genderovou teorii, která mimo jiné tvrdí, že pohlaví není určující, že člověk může být tím, čím se zrovna cítí a zdaleka to nemusí být jen muž a žena. Žijeme v době, kdy lidé jako Halík zastírají pravá slova papeže Františka jako hlavy Církve. Halík se soustavně dovolává Františka, jako kdyby neznal jeho skutečný postoj k genderové teorii a ten je zcela jasný – papež František genderovou teorii označil za stejně nebezpečnou jako jsou jaderné zbraně a otevřeně ji odsoudil již před několika lety na Valném shromáždění OSN. Jeho názor se nijak od té doby nezměnil, ba naopak. Pan Halík říká, že je to „společensko-politická otázka“. No, není… Je to otázka víry a tázání se po podstatě lidství a božství.

Halík svému ordináři tzn. arcibiskupovi Dominik Duka ve své odpovědi z 11.12.2018 otevřeně vyhrožuje: „Na emotivní reakci pana kardinála samozřejmě reagovat budu, rozhodně, klidně a věcně, ale prozatím věc konzultuji s několika právníky a nechci pochopitelně v médiích o tom mluvit dříve, než pan kardinál dostane úředně mé stanovisko.

Nepředpokládám, že by pan kardinál chtěl spor dále vyostřovat a chtěl končit své působení na pražském stolci tím, že Tomáše Halíka vyštval z církve nebo že rozbil jednu z nejživějších farností v naší zemi.“

Tím Halík naplnil kánon 1373: „Kdo veřejně vyvolává odpor podřízených, nebo nenávist vůči Apoštolskému stolci nebo vůči ordináři pro nějaký úkon církevní moci nebo služby, nebo podněcuje podřízené k neposlušnosti vůči nim, bude potrestán interdiktem nebo jinými spravedlivými tresty“.

Zde už chybí jen Halíkova slova, která pronesl při svém „kázání pro 33. neděli v mezidobí 18. listopadu (a Několik slov navíc) v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze“ a o dva dny později byla uveřejněna na Christnetu: „…nedejte se strhnout k nějakým demonstracím či peticím na mou podporu…“ – slibuji, nedám se strhnout!