Německá armáda láká vlastizrádce z ČR do svých řad

Bude prolévána česká krev za německé zájmy v německé armádě? o už tady bylo. Nacistické Německo během druhé světové války lanařilo vlastizrádce ze všech zemí v Evropě a vytvářelo z nich samostatné vojenské celky v rámci SS, pravidelné armády i zpravodajských služeb, které vraždili své spoluobčany pro německé zájmy.

Pavel Opl

A 78 let od skončení této válečné hrůzy, kterou rozpoutalo právě Německo, stejný stát zcela veřejně vyzývá občany jiných států ke službě v jejich armádě.

Neskutečné! Jako emeritní policejní rada Policejního prezídia ČR takovéto aktivity Německa naprosto odmítán a vyzývám vládu ČR k důraznému veřejnému odmítnutí těchto snah a oficiální stížnosti Německu za takovéto kroky. Budu velmi pečlivě sledovat, co naše servilní pro-unijní vláda udělá!