Návrh ČSSD by nepomohl lidem, ale lichvářům

V ČSSD pilují návrh, který by ulevil dlužníkům se závazky do sto tisíc korun. Povinnost platit by jim odpustili. Chtějí reagovat na stav, kdy se v exekuci nachází 863 tisíc lidí nad 15 let. Toto řešení je nesystémové a špatné. Za dlužníky by neměli platit ze svého všichni občané, ale stát by si měl došlápnout na lichváře. Návrhy ČSSD nahrávají jen lichvářům a podvodníkům. Tak jako celá politika vládní ČSSD.

Tomio Okamura | repro: FB TO

Hnutí SPD připravuje vlastní novelu zákona. Dluh má dvě základní části. Jistina je to, co si skutečně půjčíte. K tomu splácíte úrok, poplatky a případná penále. Naše hnutí prosazuje, aby bylo v zákoně definované, co je lichva. Tedy stav, kdy úrok a případně další poplatky a penále překročí stanovenou hranici a budou nezákonné. Hranici, která by byla odvozena z přiměřeného navýšení sazby ČNB.

Ten kdo by půjčoval peníze za lichvářský úrok, by šel do před soud, který by takového darebáka potrestal. A taková smlouva by byla od počátku neplatná. Prosazujeme také, aby se v případě exekucí nejprve splácela jistina a pak teprve úrok, poplatky a penále. Dnes je tomu naopak, přičemž poplatky stoupají do astronomických výšin, takže se na platbu jistiny ani nedostane…

Zároveň prosazujeme, aby se poplatky a navyšování dluhu zastropovaly okamžikem rozsudku o exekuci a dále již tedy nerostly. Chceme také zrušení 21% DPH na poplatky, jelikož v současnosti na dluzích lidí v dluhových pastích parazituje jednou pětinou navíc stát.

ČSSD ale ústy paní poslankyně Valachové navrhuje, že dluhy dlužník nejen nemusí platit, ale zaplatíme to všichni ze svých daní, a zároveň návrh ČSSD podporuje lichváře. A ČSSD chce lichvářům garantovat, že pokud jim nezaplatí jejich oběť, tak to zaplatí všichni daňoví poplatníci. Dluh se platit musí, ale okrádat u toho lidi musí být trestné.

Chceme prosadit definici lichvy a okamžitě zrušit i zpětně dlužníkům lichvářské úroky i poplatky. Musíme zjednodušit oddlužení lidí. Bez těchto lichvářských úroků bude snadné dostat lidi z dluhové pasti. Návrhy ČSSD nahrávají jen lichvářům a podvodníkům. Tak jako celá politika vládní ČSSD.