Naděje pro pacienty

Ať zde máme také nějaké pozitivní zprávy z EU, tak přikládám velice zajímavý rozsudek Soudního dvora EU z konce minulého roku.

Kateřina Konečná | foto: FB KK

Jeho dopad nejvíce ocení pacienti a lidé s vážným či vzácným onemocněním. Soudní dvůr rozhodl ve sporu mezi jednou z velkých farmaceutických společností a italskými úřady o přiznání úhrady léčiva pro použití jejich léku na léčbu nemoci, na kterou nebyl lék přímo registrován.

Z rozhodnutí vyplývá, že úhradu léčivému přípravku pro neschválenou indikaci lze přiznat i tehdy, je-li tato úhrada motivována ekonomickými důvody (pokud je daný lék levnější) a to bez ohledu na případnou existenci přípravku registrovaného pro konkrétní indikaci.

Zjednodušeně řečeno, podle tohoto rozsudku je možné pojišťovnou proplatit i lék, který je primárně určen na léčbu jiného onemocnění, než na které jej lékař a pacient používají.

Rozhodnutí otevírá českým pacientům nové možnosti. Zvláště za situace, kdy česká úprava toto v současnosti neumožňuje, čímž je pacient mnohdy nucen platit násobky ceny za lék, který má stejný účinek jako lék mnohem levnější. Samozřejmě je k tomu potřeba přistupovat s rozumem a vždy pouze na základě rozhodnutí daného lékaře, který lék zná.