Pomohl by trest smrti? Ne, obrovské ne nelegální migraci!

Zastavme jednou pro vždy nelegální migraci! Přece nenecháme vraždit a znásilňovat naše ženy! Čím se provinila teprve 16ti letá dívka ze sousedního Rakouska, že ji brutálně zavraždil syrský žadatel o azyl? Zabezpečme konečně hranice tak, aby jimi tito přivandrovalci nemohli proniknout!

Ivo Valenta | repro: PL

Nepřijímejme do Evropy žádné další masy nepřizpůsobivých nebo radikálních nájezdníků! Posílejme nemilosrdně tam, odkud přišel každého, komu se podaří hranici nelegálně překročit.

Nemůžeme přece přihlížet tomu, aby tito lidé (nevím, zda tento pojem vůbec je v daném případě možné použít) namísto projevů vděku používali násilí, přicházeli s brutálními útoky a znásilňovali nebo dokonce vraždili evropské ženy!

Znovu opakuji, že jsem přesvědčen o tom, že většina novodobých nájezdníků jsou pouze radikálové a nepřizpůsobivci, kteří jsou ekonomickými migranty. Neutíkají před válkou, ale do míst, kde jim budou pečení holubi sami létat do úst. Ti, kteří válkou a nouzí skutečně trpí, rozhodně nemají peníze na to, aby se vydali na dlouhou cestu do Evropy.

Proto chceme-li pomoci lidem, kteří jsou ve skutečné nouzi, udělejme to, ale na území, kde žijí. Jiná cesta neexistuje! Jak dlouho ještě budeme číst podobné články?!

Bohužel se v podobných případech někdy nemůžu vyhnout úvahám nad tím, zda by v těch nejzávažnějších a jednoznačně prokázaných případech nebylo vhodné znovuzavedení trestu smrti.