Česká pošta porušila zákaz diskriminace

PRAHA | Česká pošta vybrané zásilky doručovala za třetinu běžné ceny. ČTÚ za to poště udělil maximální, dvoumilionovou pokutu. O pravomocném rozhodnutí informuje dnes vydaná monitorovací zpráva, informuje tiskový zpráva Českého telekomunikačního úřadu.

Česká pošta – Krutá realita: Služby k ničemu

Česká pošta porušila zákaz diskriminace, když vybrané zásilky doručovala za třetinu běžné ceny. ČTÚ za to poště udělil maximální, dvoumilionovou pokutu. O pravomocném rozhodnutí informuje dnes vydaná monitorovací zpráva.

Česká pošta v roce 2012 umožnila společnosti Tesco Stores ČR a.s. zaslat 1,3 milionu zásilek s vyúčtováním bodů v rámci klubu Clubcard v režimu služby „obchodní psaní“ za cenu 3,03 Kč bez DPH. Dodání těchto adresných zásilek přitom spadalo do režimu obyčejné zásilky, k jejímuž doručování měla pošta v rámci zákonný monopol. U základní služby přitom platí zákonná povinnost, že musí být všem zájemcům poskytována nediskriminačním způsobem.

Rozhodnutí ČTÚ o tom, že se Česká pošta dopustila správního deliktu, obstálo i při soudním přezkumu, kdy se městský soud ztotožnil se závěry ČTÚ, že praktika takového zvýhodňování zájemce o poštovní služby je protizákonná.

Při výměře pokuty ČTÚ přihlédl k mimořádně velkému rozsahu protiprávního jednání. Pošta tím odesílatele zvýhodnila částkou 9 mil. Kč.