Macron s Merkelovou už také pochopili, že EU z jejich pohledu nefunguje

Vážené dámy a pánové, projednáváme tady zákon na úpravu vztahů mezi Českou republikou a Velkou Británií po brexitu. Spolu s Polskem jsou naše návrhy úprav vztahů s Británií nejpřísnější, a to na vzdory zjevné snaze Bruselu Brity potrestat za odchod z Evropské unie.

Tomio Okamura

Je nám jasné, že vládu nevedou sympatie k brexitu, ale pragmatické uvažování, protože na jedné straně je sice Brusel, ale na té druhé je naše povinnost pomoci 40 tisícům českých občanů, kteří žijí a pracují ve Velké Británii, což je xkrát více, než je Britů u nás. Podobně jsou na tom Poláci, kteří také jednají se snahou ochránit své občany v Británii před válkou Brusel – Londýn.

Pokud jde o dohody s Velkou Británií, je třeba mít jedinou prioritu, aby byly maximálně vzájemně vstřícné.

To, co je pro nás zásadní, je to, aby se v praxi na Brity žijící v Česku nahlíželo jako na občany Evropské unie. Protože chceme, aby v Británii měli čeští občané stejné podmínky jako je mají dosud a jako my připravíme Britům u nás. Samozřejmě je třeba doladit další vzájemné vztahy.

Je potřeba, aby vláda předložila dvoustranné smlouvy, které by s obdobnou reciprocitou upravily pohyb zboží a peněz a další podmínky tak, aby náš vzájemný obchod a spolupráce fungovaly tak jako dosud v rámci Evropské unie. V praxi je to jen otázka dobré vůle, kterou samozřejmě nejde hledat automaticky.

Pokud by odchod Británie z Evropské unie proběhl hladce a vzájemné ekonomické, pracovní, turistické a další vztahy by to nijak nenarušilo, bude to obrovská ráda pro bruselskou byrokracii, protože se ukáže, že suverénní země mohou spolu v rámci Evropy spolupracovat, se vzájemnou výhodností bez toho, že by jim pravidla určoval Brusel.

Přijetí dnešního zákona v tomto ohledu vnímáme jako první krok k nové Evropě, kde evropské národy a státy spolupracují jako rovní s rovnými. Britové si naší současné snahy všimli a britská média nás chválí. Bylo by dobré jejich sympatie využít a navázat s Británií nadstandardní vztahy i v dalších oblastech. Měli bychom si vzít, paradoxně, z určitého pohledu příklad i z Německa a Francie.

Macron s Merkelovou již ze svého pohledu také pochopili, že Brusel není samospasitelný a Evropská unie z jejich pohledu také nefunguje a že zásadní je vzájemně výhodná spolupráce jednotlivých národních států. Proto, jak víme, mezi sebou tento týden uzavřeli novou dohodu o úzké spolupráci, protože nějaký obecný společný zájem ani z jejich pohledu neexistuje. Každá země v prvé řadě hájí a musí hájit zájmy svých občanů. Děkuji za pozornost.


Projev na 26. schůzi Poslanecké sněmovny 23. ledna 2019 o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie.

Reklama: