Když byrokrat neumí česky

Některé překlepy nebo hrubky dokáží pěkně změnit význam věty. Důkazem toho je případ z Brna, kdy úředník tamního magistrátu zaměnil slova vyzývat za vyzívat (k odevzdání řidičského průkazu).

Ivo Valenta | foto: facebook Iva Valenty

To využil adresát, který podal odvolání proti usnesení s tím, že zívání až k vyzívání příslušného dokladu je podle jeho názoru nezákonné. Krajský úřad smysl pro humor neprojevil, odvolání vzal naprosto vážně.

Namísto vyzívání či vyzývání muži jednoduše nařídil, aby řidičák bez diskuze odevzdal.

Reklama: