Pohled na náboženství míru vůbec není vůbec tak příznivý, jak nám se doposud snažila mainstreamová média podsouvat

LONDÝN | Téměř polovina lidí ve Francii a Německu věří, že existuje zásadní střet mezi islámem a hodnotami jejich společnosti. Pouze 13 procent lidí ve Velké Británii a stejné procento Američanů říká, že mají ‚příznivý‘ pohled na islám a to dle průzkumu společnosti YouGov – what the word things, informuje dailymail.co.uk.

svině?

V průzkumu byli lidé dotazováni, zda je islám „obecně slučitelný s hodnotami společnosti“, v tomto případě společnosti, kde byl prováděn průzkum, nebo zda mezi nimi existuje „zásadní střet“.

72 procent obyvatel v každé zemi (průzkum byl prováděn ve Velké Británii, USA, Německu a Francii) uvedlo, že jsou buď „velmi znepokojeni“, nebo „jsou vážně znepokojeni“ možným nárůstem extremismu v islámu.

Pouze 20 procent Němců a 22 procent francouzských respondentů uvedlo, že islám je „obecně kompatibilní“.

Podstatné podíly západních respondentů v průzkumu vnímali střet mezi islámem a hodnotami společnosti ve své zemi.
Obecné dojmy o islámu byly poměrně méně příznivé než u ostatních světových náboženství u významného počtu západních respondentů.

Všechny čtyři západní země měly zřetelně vyšší počet respondentů, kteří se vůči islámu cítili nepříjemně a nepříznivě, ve srovnání s ostatními náboženstvími.“

V Německu asi 47 procent zvolilo „zásadní střet“, spolu s 46 procenty ve Francii, 38 procent ve Velké Británii a 36 procent ve Spojených státech.

Podle počtů muslimů ve zmiňovaných zemích vlastně vychází, že onen příznivý pohled na islám v západních společnostech, již mají pouze lidé vyznávající Islám a věční snílkové, kteří chtějí pro lidi dobro, i kdyby je to mělo zahubit.

A podle toho, kolik lidí vidí „zásadní střet“ mezi Islámem a západní civilizací je dobře patrné, kolik lidé má své vlastní zkušenosti s Islámem, a jak se k tomuto problému staví.