Jsou Němci fanatici? Jak na ně, aby byli hodní?

V souvislosti s migrační krizí mnoho lidí říká, že Němci (ne všichni, samozřejmě) jsou fanatici. Když se do něčeho „pořádně“ pustí, tak dochází k tragickým koncům…

Lea Vojteková

Vzpomněla jsem si na amerického ministra financí Henryho Morgenthaua, který po 2. světové válce o Německu řekl: ,,Touha Němců po válce je stejně tradiční jako naše americká touha po svobodě. Němci si budou pamatovat spíše to, jak blízko byli k vítězství než to, jak hořká byla jejich prohra.“

Proto navrhl plán, jak by mělo být Německo po 2. světové válce potrestáno. Navrhoval například toto:

  • Úplná demilitarizace Německa, rozpuštění armády, likvidace celého zbrojního průmyslu a všech klíčových průmyslových odvětví, které jsou vojensky aktivní.
  • Rozdělení Německa na severoněmecký a jihoněmecký stát, obnovení samostatného Rakouska, některá německá území připadnou sousedním státům.
  • Zákaz všech organizací z éry nacismu.
  • Restituce majetku a válečné reparace.
  • Kompletní likvidace letectví.
  • Potrestání válečných zločinců.
  • Kompletní reorganizace školství, tisku a rozhlasu.

K naplnění jeho plánu nakonec (těsně) nedošlo. Jestli je to dobře, nebo špatně, už nechám na uvážení každého…