Češi jsou svým původem nejméně Slované ze všech Slovanů; Východní Němci jsou germanizovaní Slované

Profesor Anatolij Kljosov, sovětský, ruský a americký biochemik žijící v USA, se zabývá DNA genealogií lidí. V exkluzivním rozhovoru pro Sputnik vysvětlil, že podle svého původu jsou Češi nejméně Slované ze všech Slovanů, jelikož v jejich DNA pochází velká část ze západní Evropy. Češi a Slováci jsou si velmi podobní, ale nejsou stejní, řekl. Podle něj východní Němci nejsou Germáni, nýbrž germanizované Slované, říká vědec a předkládá přesvědčivé důkazy vyplývající z jejich DNA a archeologických nálezů na území bývalého Východního Německa a ostrova Rujána.

Ilustrační snímek: pxhere.com

Předtím, než se budeme moci podívat, kdo přesně jsou obyvatelé Česka a Slovenska, je nezbytné si v krátkosti vysvětlit základní otázky.

Obecně o lidských rodech

„Během výzkumů vyšlo najevo, že po celé planetě je jen 20 hlavních rodů. Tyto rody jsou nazývány indexy od A do T. Všechny rody se rozcházely — vytvářely vlastní rodové stromy. V základu každého z těchto rodových stromů je jejich index. Tyto rodové stromy jsou od sebe oddělené. DNA každého prochází jen po svém stromu.

Celkově na světě tedy existuje 20 DNA stromů. V nich probíhají nezvratné mutace. Jakmile jednou mutace DNA vznikla, tak se dále kopíruje jako na kopírce. Stejně tak se kopíruje i každá další mutace,“ prohlásil Kljosov.
Když se, podle slov vědce, začalo se studiem těchto stromů po celé planetě, začaly vznikat velké katalogy. V nich se nachází desítky tisíc mutací (příznaků). Všechny byly zaregistrovány a dostaly indexy. Jakmile se u jedince identifikují příznaky (mutace), tak se hned můžete podívat do katalogu a je jasné, k jakému stromu patří, řekl. Tam se můžete i dozvědět, kdy tento strom poprvé vznikl. Podle těchto mutací je možné vše zjistit.

V Česku a na Slovensku je nejvíce zastoupená skupina označená jako R. Ta je kromě Česka a Slovenska silně zastoupena ve všech slovanských zemích, ale i v západní Evropě. Haploskupina R vznikla v jižní Sibiři asi před 36 000 lety, řekl biochemik.

„Existuje 20 indexů — od A do T. A jsou principiálně ti nejstarší. Následuje B, C, D,… R je jedna z nejmladších. Jedná se o rody, také se to označuje jako haploskupina — rod je skupina potomků, která pochází od jednoho společného předka. Stejně tak v DNA genealogii. Celá haploskupina R pochází od jednoho společného předka. Když se tento kluk narodil před mnoha tisíci lety, tak se u něho objevila mutace, jež následně přešla na jeho potomky, jeho syny. Po mužské linii se následně tato mutace předávala. Jedná se o mutace chromosomu Y, to je mužský pohlavní chromosom. Ten se předává pouze od otce k synovi. Tak se tisíce a desítky tisíc let předává stejný soubor mutací, plus se ještě objevují nové a nové. Rod R vznikl před přibližně 36 000 lety podle všeho na jižní Sibiři, protože tam našli staré vykopávky. Na Sibiři, na Bajkalu našli kostru starou 24 000 let z rodu R.

U někoho z rodu R se objevila mutace, vznikl R1, u tohoto R1 se opět v průběhu tisíců let objevila nová mutace — R1a. Jinou mutaci vzniklou v tom samém rodu nazvali R1b. R1a, R1b — nad nimi stojí R1, nad R1 stojí R, nad R stojí mutace P, a tak dále. Je to zcela jasná hierarchie. V rámci této hierarchie je možné snadno vidět, kdo od koho pochází. R1a byl jeden ze synů R1. Rovněž R1b byl synem R1. Mezi těmito dvěma je rozdíl přibližně 4000 let. Takže není fakt, že to byli bratři a žili jeden vedle druhého ve stejné době. Mohli jeden od druhého odejít na velkou vzdálenost. Vypadá to ale tak, že oba pocházejí z jižní Sibiře,“ prohlásil Kljosov.

Pro pochopení DNA genealogie je také nutné vysvětlit, jaký je rozdíl mezi haploskupinou a haplotypem. Haploskupinu můžeme přirovnat k obálce pasu. Všichni Češi mají jeden druh obalu svého pasu červené barvy — v tomto smyslu mají všichni stejnou haploskupinu. Každý z těchto pasů s červenou barvou má ještě své číslo. Konkrétní číslo pasu je haplotyp. Když bereme obal pasu spolu s jeho číslem, tak se jedná o unikátní kombinaci. Samotné číslo pasu se může nacházet i jinde — ve Francii, Holandsku, USA. Barvu obalu pasu tam ovšem mají jinou. V dokumentech je proto vždy důležité občanství (barva pasu — haploskupina) a číslo pasu (haplotyp). Haploskupina je obecná charakteristika skupiny — R1a, R1b. Kromě toho existují haplotypy, což jsou unikátní kombinace mutací.

Situace v Česku a na Slovensku

V Česku patří největší podíl skupině R1a, což je skupina nacházející se ve slovanských zemích. Druhá nejpočetnější skupina v zemi je R1b, jež je naopak nejvíce zastoupena v západní Evropě. Právě na základě mimořádně vysokého podílu R1b mezi obyvateli České republiky je možné konstatovat, že Česko je nejméně slovanská země ze všech slovanských zemí.

„V Česku je 33 % mužů R1a. Na Slovensku je 42 % mužů R1a. Přičemž i v Česku i na Slovensku se jedná o R1a-M458, ne o R1a-Z280, kterou mají často Rusové (M458 a Z280 jsou podkategorie R1a — red.).
M458 má ještě další dvě podvětve. První jsou Západní Slované a druhá evropští. Z toho důvodu jsou Češi méně Slované než Slováci. Máte méně R1a, 42 % oproti 33 %. A pokud budeme koukat na západoslovanskou podvětev, tak u Slováků jich je čtyřikrát více než u Čechů. Mezi Čechy jsou hlavně evropské větve R1a,“ řekl Kljosov.

Mezi národy s vysokým množství R1b patří kromě Česka také Slovensko a Polsko. Obyčejně se, podle slov profesora, nachází v slovenských státech okolo 5 % skupiny R1b. V těchto zemích je to ovšem přes 10 %, v Česku dokonce přes 25 %.

„R1b je mezi Čechy zastoupená 28 %. Tak vysoké množství R1b se nenachází v žádné jiné slovanské zemi. Obyčejně je mezi Slovany 5-6 % R1b. Zmíníme v této souvislosti ještě Polsko, kde jich je 13 %. Mezi Slováky je R1b také hodně: 15 %. Třetí nejpočetnější skupinou jsou u Čechů jižní Slované — Dunajští Slované. Těch je mezi Čechy pouze 8,5 %, mezi Slováky je jich 16 %.

To znamená, že podle všech tří největších haploskupin Slováci směřují více ke Slovanům, kdežto Češi spíše k centrální a západní Evropě,“ dodal.

Ostatní haploskupiny v Česku a na Slovensku

„Češi a Slováci mají ještě desítku dalších malých skupin, které jsou početně mezi Slováky a Čechy přibližně stejně silné. Například skandinávská haploskupina, těch je mezi Čechy 8 % a 7 % mezi Slováky. J1b, které je hodně v Řecku, té mají Slovensko a Česko stejně: 6,5 %. Kavkazská haploskupina G, jež se vyskytuje nejvíce na Kavkazu. Té je v Česku 5 % a na Slovensku 4 %. Další skupinou je J2, to je Blízký východ, hlavně Arabové a Židé. Těch je 4 % mezi Čechy a 2 % mezi Slováků. Tyto skupiny označujeme za „turisty“ nebo také za „návštěvníky“. U nich je jasné, že se nejedná o původní skupinu,“ prohlásil biochemik.

DNA versus lingvistika

Americký profesor a ruskými a sovětskými kořeny upozornil, že je třeba být při čtení jeho analýz pozorný, jelikož v nich se hovoří o původu lidí. Nikoli o lingvistické stránce definice slovanství. Lingvistika definuje Slovany jako ty, jež hovoří slovanskými jazyky. To jsou v případě Čechů i Slováků oba národy ve stejné míře.

„Vidíme, že Češi jsou na základě svého původu méně Slované než ostatní. Principiálně ale jsou Slované ti lidé, kteří hovoří slovanskými jazyky. V tomto případě i Češi i Slováci hovoří těmito jazyky. Proto z pohledu lingvistiky jsou oba národy slovanské stejnou měrou. Jedná se o Západní Slovany.

Když říkám Slované méně, Slované více, tak mám na mysli původ, a ne jejich jazyk. Z tohoto důvodu u nás často vznikají nedorozumění s lingvisty. Oni o tom mají své vlastní představy. Lingvisté například označují za árijské jazyky íránské jazyky. To je ovšem stejné jako nazvat anglický jazyk americkým jazykem, jelikož se tímto jazykem hovoří v USA,“ řekl Kljosov.

Vědec poukazuje na fakt, že lingvisté definují jazykové skupiny podle koncového bodu, kde nositelé jazyků žijí. A ne podle původu lidí, odkud do onoho koncového bodu přišli.

„Lingvisté vše nazývají podle koncového bodu. Dalším příkladem jsou Finové. To je poslední místo, kam přišli Sibiřané, ale lingvisté to označují za ugrofinské jazyky. Ti však přišli z Uralu, z toho důvodu se jedná o ugrické jazyky, ještě předtím to byly altajské jazyky. Finové s tím nemají vůbec nic společného. Lingvistům se to ale z nějakého důvodu líbilo, tak je nazvali ugrofinskými — podle konečného bodu, kde se jazyky nacházejí,“ dodal.

O podobnosti Čechů a Slováků

Oba naše národy jsou si ve své podstatě podobní. Mezi Čechy i mezi Slováky jsou zastoupené stejné větve, ani jeden z národů nemá čistě své větve, jež by se u druhého nenacházely.

„Jsou si podobní, ale ne příliš. Slováci jsou na základě svého původu více Slované a Češi jsou více Evropané. Pokud se podíváme na genetické složení obou národů, existují v jejich (českých a slovenských) stromech větve, jež jsou čistě české nebo Slovenské? Ne, takové čistě české větve, které by nebyly u Slováků, a slovenské větve, které by nebyly u Čechů, neexistují. Všechny větve jsou promíchané. Není ani jedna větev, která by byla čistě slovenská či čistě česká. Všechny větve obsahují ty i ty,“ uzavřel profesor Kljosov.

Germanizovaní Slované si myslí, že jsou Germáni

Pane profesore, vy jste řekl, že Češi jsou o méně Slované než Slováci. Pokud se podíváme do minulosti, tak Češi i Slováci mají společného předka — R1a — a pouze poté, co migrovali do střední Evropy, se jejich DNA začalo proplétat s jinou DNA. Je to tak správně?

Kljosov: Ne tak docela. Tam, kde nyní žijí Češi, to není území, kam migrovali pouze z jedné strany. Tam paralelně migrovali i z druhé strany. Není to tak, že někdo je tam z titulu a ostatní jsou druhořadí. Všichni jsou rovnoprávní. Dunajští Slované migrovali z jihu do oblasti dnešního Česka a Slovenska. Lidé kultury zvoncových pohárů, jak je nazývají archeologové, přišli ze západu. A R1a přišli z východu. Spolu vytvořili bratrstvo. Tak už to ale je, že nejvíce je tam (na území Československa — red.) R1a. Přibližně třetina v Česku a více než 40 % na Slovensku jsou lidé R1a.

Východní Německo je také území R1a. Pokud se podíváte na názvy měst, tak tam je mnoho slovanských názvů. Je podivuhodné, že na území Německa probíhá hranice. Ze západní strany R1b a z východní strany R1a.

Máte na mysli Západní Německo (NSR) a Východní Německo (NDR)?

Ano. Tam se vytvořila hranice, respektive byla po 2. světové válce vytvořena. Ti, kdo to dělali, nějakým způsobem uhodli, že z jedné strany jsou západní lidé a z druhé strany jsou lidé východní. Na mapě je to skutečně jasná hranice, jež mezi nimi prochází. Na východě se nacházejí germanizovaní Slované, poněmčení Slované (!). Ti ve svém nitru podle všeho zůstali Slovany. Právě proto je mezi nimi takový rozdíl i v ekonomice, i v chování, ve vztahu k životu. Mnohokrát jsem v Německu byl — i na východě, i na západě. Měl jsem možnost to pozorovat. Není tajemstvím, že ti lidé se od sebe velmi liší.

Existují i nějaké archeologické důkazy pro toto tvrzení?
Pokud se podíváme do Pobaltí — Pobaltské Slovany se dlouho pokoušeli donutit ke křesťanství. Ti ovšem nechtěli, proto mnoho z nich zemřelo. Jestli jste četli Puškina, kdy píše: „…loďka pluje okolo ostrova Bujána (Bujan) do slavného císařství Saltána.“ Ostrov Bujána (Bujan) je ve skutečnosti ostrov Rujána, který se nyní jmenuje ostrov Rügen v Německu. Na tomto dostatečně velkém ostrově žili Pobaltští Slované. Můj dobrý přítel, který nedávno umřel, umělec Glazunov, mi říkal, že když byl na tomto ostrově, tak tam kopali němečtí archeologové. On k nim přišel a ptal se jich, co našli. Řekli mu: „Tady je až do morku kostí všechno slovanské.“ A tak to skutečně je.

Hranice mezi R1a a R1b tedy prochází mezi Západním a Východním Německem, dále prochází Českem, Rakouskem a dále na jih?

Ano, říkáte to správně. Hranice je velmi jasná. Probíhá od Jaderského moře nahoru po Baltské moře. Prochází přes bývalou Jugoslávii, která je od této hranice na východ. Prochází přes Rakousko, dělí Německo jasně na západní a východní. Co se týče Česka — není žádná jiná slovanská země, kde by se nacházelo tolik R1b.

Česko je tedy na západ od této hranice?

Česko je spíše na západ od této hranice. Někde na jeho území prochází hranice. Slovensko je na hranici s Rakouskem. Bratislava je na druhém břehu Dunaje, kde probíhá hranice. Zprava (z východu) je většina R1a, zleva (ze západu) je většina R1b.

Jedná se o pevnou hranici mezi R1a R1b, nebo se neustále mění?

Tato hranice se drží již 5000 let! Nyní se ale začíná lámat. 5000 let se držela. Nyní Česko již padlo, Polsko padlo, Ukrajina padla. Tlak ze strany R1b byl vždy. Byl i v době Římského impéria. Římané ale tuhle hranici nedokázali překročit. Dále se snažil tuhle hranici překročit Napoleon, Karel XII., Hitler. Pokusů nebylo málo. R1a se ale drželi. Nyní ale globalizace, internet a další věci hrají svoji roli. Západní způsob života začíná tlačit. Zde, i pokud nejste R1b, začíná západ vítězit na těchto slovanských územích. Rusko se nechce dát, a to přirozeně vyvolává jisté podráždění Západu. Rusům v tom překáží jejich touha po spravedlnosti. Z materiálního hlediska nikdo není proti, ale ne na úkor spravedlnosti.

R1a, R1b — odkud pocházejí?

Celá haploskupina R pochází od jednoho společného předka. Když se tento kluk narodil před mnoha tisíci lety, tak se u něho objevila mutace, jež následně přešla na jeho potomky, jeho syny. Po mužské linii se následně tato mutace předávala. Jedná se o mutace chromosomu Y, to je mužský pohlavní chromosom. Ten se předává pouze od otce k synovi. Tak se tisíce a desítky tisíc let předává stejný soubor mutací, plus se ještě objevují nové a nové. Rod R vznikl přibližně před 36 000 lety podle všeho na jižní Sibiři, protože tam našli staré vykopávky. Na Sibiři, na Bajkalu našli kostru starou 24 000 let z rodu R. Dále se u někoho z rodu R objevila mutace, vznikl R1, u tohoto R1 se opět v průběhu tisíců let objevila nová mutace — R1a. Jinou mutaci vzniklou v tom samém rodu nazvali R1b.

Jakým způsobem tyto dvě skupiny (R1a, R1b) dorazily do Evropy?

R1a i R1b přišli do Evropy nezávisle jeden na druhém. Něco je z jejich místa vyhnalo. R1a přišli na Balkán. Nejstarší R1b našli na Dněpru na Ukrajině, 10 000 let starou. R1a také našli na Ukrajině, ale na jiném místě, 10 600 let starou. Nebyli ale spolu, protože měli naprosto jiné jazyky. Z R1a se ve výsledku stal indoevropský jazyk. R1b je jazyk, který se zachoval u Basků ve Španělsku a Portugalsku. To není indoevropský jazyk. Všude, kde procházeli R1b, byl neindoevropský jazyk — i kavkazské jazyky, Mezopotámie, potom se stali Basky, následně odjeli na Britské ostrovy. Jazyky u nich nebyli indoevropské.

Obě skupiny tedy přišly do Evropy téměř ve stejnou dobu nezávisle jedna na druhé?

Hlavní vlna R1b přišla do Evropy před 5000 lety. R1a přišli do Evropy dávno před R1b, přibližně před 10 000 lety.

R1a přišli do Evropy dávno. Následně přišla hlavní vlna R1b. Ta přišla na Pyreneje — Španělsko, Portugalsko — asi před 5 000 lety. Tam byla poprvé nalezena kultura se zvoncovitými poháry. Tito lidé začali poměrně rychle pronikat do kontinentální Evropy a osídlovat ji.

A jakým způsobem R1b vyháněli R1a z Evropy, když R1a osídlili kontinent o mnoho dříve?

Podle všeho se jednalo o genocidu. V Evropě zemřeli prakticky všichni původní obyvatelé. Proto, když nyní nacházíme pohřbená těla a zkoumáme jejich DNA, tak zjišťujeme, že tito lidé již dávno nežijí. Všichni zemřeli. A ti, kteří dokázali přežít, ti nemnozí začali utíkat na periferii Evropy. Jedni utekli na Britské ostrovy, další do Skandinávie, další na Ruskou rovinu, další do Malé Asie. V Evropě prakticky nikdo nezůstal, pouze R1b, jež osídlili celý kontinent. Jejich potomci jsou Anglosasové, kteří se tváří, že o ničem nevědí, nehledě na to, že všechno moc dobře vědí. Genocida totiž není politicky korektní. To není hezké, ale je to fakt. Evropa byla prakticky zničena. To mimochodem historikové už dávno znají, označují to za smrt staré Evropy. Oni jen nevěděli, že to udělali R1b.


Poznámka editora: Někteří členové vědecké a akademické obce profesoru Kljosovovi vytýkají jeho údajnou nevědeckost. Mezi hlavní kritiky jeho metod a závěrů patří historikové, etnologové, antropologové, lingvisté a genetici.


Zdroj: ZDE a ZDE.