Podřídit se musí menšina, ne většina!

Učit děti na školách v Evropě jako druhý jazyk namísto angličtiny turečtinu? Tak to je snad opravdu jen hodně špatný vtip.

Ivo Valenta

Tento nápad se zrodil v Německu jako součást integračních snah. Děti si podle mého názoru musí primárně důkladně osvojit svůj vlastní, mateřský jazyk, a vedle něho některý ze světových jazyků, který mu v životě může pomoci ať už ve studiích, zaměstnání nebo například při cestování.

Na prvním místě je tímto druhým jazykem zpravidla jazyk anglický, a je to logické, protože angličtinou se lidé domluví v mnoha zemích světa. Plně podporuji výuku jazyků u dětí. Je jen plusem, když je dítě vnímavé a jeho rodiče, případně škola, mu zajistí příležitost osvojit si základy hned několika jazyků.

Mezi nimi samozřejmě klidně může být ruština, francouzština, španělština, čínština, zmíněná turečtina či jakýkoliv jiný jazyk, který má pro dotyčného možný potenciál, nebo jím například mluví někdo z rodiny.

Ovšem tohle musí být výhradně na bázi dobrovolnosti! Je jemně řečeno postavené na hlavu, aby výběr jazyků reflektoval migrační vlnu a byl tak součástí prointegrační politiky, musí to přece být přesně naopak! Tedy aby se migranti (pokud se tedy skutečně chtějí integrovat) učili jazyky zemí, do kterých (často nelegálně) vstupují!