Chtějí zde být? Tak ať se učí česky

Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) společně s ministerstvem školství už půl roku zdarma zprostředkovává služby tlumočníků pro cizince, kteří se sem stěhují za prací i s celými rodinami.… Cizinců v Česku je stále víc a roste počet těch, kteří se sem stěhují za prací i s celými rodinami.

Tomio Okamura | repro: FB

Nerozumím tomu, proč musí platit čeští občané ze svých daní cizincům tlumočníky? Pokud nějaký cizinec chce žít a pracovat v naší zemi, měl by se nejen naučit náš jazyk, ale také přizpůsobit našim pravidlům a zvyklostem, a nesmí to být naopak!

Navíc takové děti cizinců, které neovládají jazyk, zdržují celou třídu a způsobují problém i učitelům. Pokud chtějí chodit do českých škol, měli by nejprve ovládat základy češtiny. Pokud některé firmy cizince potřebují jako své zaměstnance, nechť jim výuku češtiny uhradí na své náklady.

Pokud chce někdo v naší zemi žít a pracovat, měl by se především aktivně sám učit český jazyk. České školství má sloužit českým občanů a ne cizincům. Pochybuji o tom, že když čeští imigranti v 19. a 20. století šli do Ameriky, že třeba v Texasu pro ně texaský stát zajišťoval překladatele do češtiny…