Na zvracení: Francie zlikvidovala matky a otce, likvidace tradiční rodiny následuje

Francouzský parlament zrušil kategorii matka a otec na úředních listinách. Nejde o nic jiného než o postupnou likvidaci rodiny jako základní společenské hodnoty.

Tomio Okamura

Neomarxističtí pokrokáři se tím už ani netají. Postupně budují systém absolutní kontroly a regulace spojený s postupnou genocidou evropských národů. Chystají pro nás společnou kategorii !otroci“. Výraz táta a máma bude nyní ve Francii považován v úředním styku za projev extremizmu.

Podoba totality budované v EU bude strašnější než totalita, kterou známe z dob vlády starých marxistických soudruhů. V květnu je potřebný každý hlas ve volbách do evropského parlamentu.

Musíme dát dohromady s partnerskými evropskými vlasteneckými stranami blokační sílu a zastavit budování totalitní neomarxistické Evropy.

Reklama: