Moravskoslezský kraj vzkazuje ministerstvu: Z našeho kraje „popelnici“ udělat nenecháme

OSTRAVA | Moravskoslezský kraj nepřipustí, aby se jakkoliv zhoršilo ovzduší v regionu. Na 6. březen svolalo Ministerstvo životního prostředí kvůli rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě-Mariánských Horách veřejné projednání. Tam bude kraj důrazně vyžadovat, aby se nenavýšily emise škodlivin do ovzduší a aby se spaloval výhradně odpad z regionu.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

„Životní prostředí v našem kraji budeme bránit. Jestli má u nás vzniknout nový provoz spalovny, máme přísné podmínky a trváme na jejich důsledném plnění. Nepřipustíme, aby se do vzduchu, který všichni dýcháme, vypouštělo více škodlivin,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a dodala, že kraj má i další podmínky. „Vyžadujeme, aby se u nás výhradně zpracovávaly nebezpečné odpady, které vznikají v našem regionu. Nechceme, aby se do našeho kraje zbytečně vozil cizí materiál. Všichni vědí, v jak složité situaci je naše životní prostředí. Je nepřípustné tento stav ještě zhoršovat,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.

Produkce nebezpečných odpadů se v Moravskoslezském kraji v poledních letech zvýšila, takže nyní výrazně převyšuje stávající kapacitu spalovny. „Nebezpečné odpady, jako je například zdravotnický odpad nebo chemikálie, se dají zneškodnit pouze jedinou cestou. A to je spalování. To je holý fakt, proti kterému nic nenaděláme. Zatrhnout nový provoz spalovny by teď sice bylo líbivé gesto, ale sobecké vůči našim dětem a vnoučatům,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová s tím, že by bylo velkou chybou nebezpečné odpady jen někde skládkovat a problém s jejich zpracováním odsunout na neurčito.

„Pokud provozovatel využije nejmodernější inovativní technologie a zaručí, že nenavýší emise škodlivin do ovzduší, není důvod k obavám,“ uzavřela náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.

Veřejné projednání svolalo MŽP na 6. 3. 2019 na 15 hodin do budovy DTO CZ v Ostravě- Mariánských Horách.

Reklama: