Chceme, aby NKÚ mohl kontrolovat hospodaření České televize i Českého rozhlasu

K jednání v Poslanecké sněmovně přistupujeme odpovědně. To zajisté svědčí o tom, jak k naší práci ve Sněmovně přistupujeme.

Radek Rozvoral

Naši poslanci SPD na jednáních Poslanecké sněmovny patří mezi ty, kteří mají nejlepší docházku. Mimo to jsme i aktivní v rámci předkládaných dokumentů k projednávání. V rámci projednávání sněmovních tisků jsme při hlasování vždy připraveni podporovat nejenom návrhy z naší dílny SPD, ale po důkladném seznámení se s obsahem předkládaného dokumentu, také ty, které jsou navrženy od jiných subjektů (vláda, ostatní politické strany). Návrh dokumentu v našem poslaneckém klubu probereme, a když se společně dohodneme, že navržený dokument k projednání je v souladu s naším programem a pro naše občany bude přínosný, tak ho podpoříme.

První jednání poslanců (26. schůze) v letošním roce proběhlo v termínu od 22.1.2019 a bylo ukončeno 13.2.2019. O tom, že zde máme opravdu dost práce, svědčí schválený pořad projednávání, v rámci kterého jsme projednali 1 zákon zamítnutý senátem, 4 zákony vrácené senátem, 4 zákony ve třetím čtení, 16 zákonů v druhém čtení a 27 zákonů a smluv v prvém čtení.

Na této schůzi se velká debata rozpoutala v rámci projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Uvedeno ve sněmovním tisku 360, dále ve sněmovním tisku 229 a ve sněmovním tisku 230, které se následně projednávaly formou sloučené obecné rozpravy. Ve všech případech se jednalo o první čtení. V rámci hlasování jsme podpořili návrhy na rozšíření pravomocí NKÚ, neboť chceme, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl mimo jiné kontrolovat také hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Tyto instituce získávají peníze od občanů formou koncesionářských poplatků, resp. poplatků za vlastnictví a užívání televizního a rozhlasového vysílání. Tuto povinnost ukládá uživatelům televizních a rozhlasových přijímačů zákon. Je tedy logické, aby občané dostali informaci, jak s těmito nemalými finančními prostředky uvedené instituce hospodaří. Návrhy změny zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu byly přikázány k projednání kontrolnímu výboru, který byl odhlasován jako garanční, dále pak k projednání do ústavněprávního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, školskému výboru a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. Hnutí SPD všechny tyto návrhy podpořilo.

Předposlední únorový týden ve Sněmovně je plný výborových jednání, ve kterých má naše hnutí SPD své zástupce. Další 27. schůze je plánována od 5.3.2019. Její program ještě není navržen. Pracujeme na tom, aby na pořad jednání byly zařazeny naše návrhy zákonů, kterých jsme do Sněmovny předložili již několik a to v souladu s vlasteneckým program SPD.

Reklama: