Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Kamalou Das

Kamala Das (1934 – 2009), indická básnířka píšící anglicky. Pocházela z hindské rodiny královského původu. Psala od mládí, a když se v 15 letech provdala za bankovního úředníka, který ji povzbuzoval k tvorbě, vydala postupně šest knih básní.

Miroslav Macek

Už její první sbírka „Léto v Kalkatě“ slavila úspěch svojí otevřeností, se kterou promlouvala o každodenním životě, včetně toho milostného, a to bez jisté sterilnosti a archaičnosti dosavadní indické poezie. Právě z této sbírky básní jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit stejnojmennou báseň…

Léto v Kalkatě

Ten nápoj prýští

z dubnového slunce

je oranžový

upíjím ten oheň

a piju piju

až jsem opilá

jen zlato slunce

jed tak ušlechtilý

mi proudí v žilách

moji mysl plní

tak usmívám se

starosti hned mizí

i bublinky v mé

sklenici se smějí

když dotknou se mých rtů

můj drahý odpusť

chvíli zapomnění

že lásku k tobě

paměť potlačila

že zdá se mi být

kratičkou jen chvíli

co patřím ti vždyť

sklenku držím v ruce

a upíjím jas

dubnového slunce

Kamala Das | repro: macekvbotach.cz

Reklama: