Mazanice v galeriích za veřejné peníze

Všimněte si, že ony čmáranice a hromady odpadků označované jako moderní umění jsou tlačeny stejnými lidmi a stejným mechanismem, jaký ničí všechny oblasti života.

Petr Hampl | foto: © Centrální informační agentura, z. s. (CIA) – © Radek Velička

„Umělec“ vytvoří nějaký naprostý paskvil, kterého by si za normálních okolností nikdo nevšímal. Jenže jeho „díla“ začnou nakupovat státní galerie, korporace a nejrůznější nadace. Všude na základě rozhodování multikulturních intelektuálů, kteří cítí všechno možné, jenom ne odpovědnost za peníze, se kterými disponují. Prostě podpoří kamaráda.

Když nová „tvorba“ ovládne galerie a umělecká centra (za peníze daňových poplatníků), postupně se s ní smiřují další vrstvy. Nikomu se to nelíbí, ale nikdo se to neodváží říct. Kdyby daňoví poplatníci přestali platit, celý ten obor přes noc zmizí a vznikne prostor pro poctivé umění. Jako téměř ve všem.