Rozpadne se EU? Čeho by Ivan David jako evropský poslanec SPD chtěl dosáhnout, když ho zvolíte…

PRAHA | Především je třeba zdůraznit, že SPD rozhodně není „protievropská“, je naopak proevropská, protievropská je „Evropská unie“, která Evropu ničí, řekl v rozhovoru pro ParlamentniListy.cz lídr kandidátky SPD MUDr. Ivan David, který byl ministrem zdravotnictví za ČSSD a ředitelem Psychiatrická nemocnice Bohnice, neb je psychiatrem.

Ivan David povedl SPD do eurovoleb s Okamurou na posledním místě kandidátky

Podle doktora Davida poškozuje EU především menší státy a národy tím, že jim vnucuje nepříznivé regulace a brání jejich vlastní iniciativě. „Evropská unie zničila řadu odvětví hospodářství a zákazem podpory vlastního hospodářství, zejména oborů s vyšší přidanou hodnotou, udržuje méně rozvinuté země v postavení chudých přívěsků s montovnami a těžbou surovin. Tím je současně rozkládá a tím vede k rozkladu sebe samu,“ dodává.

Podle něj i logicky zcela jasný text může být desinterpretován. Kdy míní, že pokud by instituce a základní právní normy zůstaly beze změny, není reforma možná, Evropská unie nemá jinou zpětnou vazbu než je odmítání návrhů Evropské komise a navrhování pozměňovacích návrhů, ale protože volený parlament nemůže sám navrhovat zákony, nemůže donutit ke změnám nevolenou Evropskou komisi, která jediná má zákonodárnou iniciativu.

„Jinými slovy, volený Evropský parlament může jen brzdit zvěrstva přicházející z Evropské komise. A protože většině současných poslanců, zejména evropským lidovcům se současný systém líbí, může účinnou brzdu přinést jen volební úspěch stran nazývaných „euroskeptické“. Je tedy povinností SPD se o to snažit,“ uvedl dále v rozhovoru.

Na otázku: „Předpokládáte, že se EU rozpadne. Jak si takový scénář představit? Zatím to nevypadá, že by Velká Británie inspirovala další státy. V Česku také není nálada pro Czexit, i když lidé EU nevěří. Mimochodem, už slyším pláč, jak by dopadla naše malá proexportní ekonomika a slova Andreje Babiše o katastrofě…“ odpověděl: „Samozřejmě, že se Evropská unie rozpadne.“

Dále uvedl, že v historii se rozpadly i jiné říše, jež se zdály neohrozitelné. „Vnější ohrožení je zatím bezvýznamné, za to vnitřní pnutí nutně poroste. Evropská komise řeší, aby v celé EU byly stejně ohnuté banány, ale vůbec jí nevzrušují několikanásobné rozdíly v příjmech obyvatel jednotlivých zemí a rozklad veřejných služeb, protože z chudších zemí jsou vykrádány mozky, svaly a kapitál a tím se posiluje brzda jejich rozvoje. Odchod feťáků do Nizozemí mě netrápí. Vícerychlostní Evropská unie je blbost. Jako by se přední vagóny pohybovaly rychleji než zadní a současně se očekávalo, že vlak zůstane pohromadě. Vícerychlostní Evropská unie, která je realitou, není slučitelná s její trvající celistvostí,“ míní doktor David.

Lídr kandidátky SPD do Evropského parlamentu dále míní: „Máme Evropu rádi a vážíme si všech národů, nejen evropských. Proto musí státy dostat příležitost k vlastnímu rozvoji a kooperaci na základě výhodnosti. Je hezké, že podniky mohou snáze exportovat, ale jiné jsou zničeny snadným importem, aniž by šlo o opravdu volný trh. Pamatuji si na geniální myšlenky z těch „moudrých“ hlav na začátku devadesátých let, že je jedno, kdo vlastní zdejší průmysl, a když náš vlastní zanikne, můžeme přece všechno dovézt.“

K Czexitu uvedl: „Náhled na náladu na Czexit bych zásadně upravil, protože hodně záleží na tom, jak je otázka položena. Evropská unie není předmětem většinového nadšení zdejších obyvatel. A to jsou jen velmi slabě informováni o tom, co se skutečně děje. To, že tak málo otroků utíkalo, nebylo dáno jejich nadšením pro otroctví, ale hrozbou drastických trestů. Nadšeni jsou ti, kterým systém umožňuje dobré zisky – od některých exportních firem po mnohé parazitní neziskovky.“

Dále vysvětluje, jak by asi mohla ČR z EU odejít, pokud se nerozpadne, či nedojde k reformě Unie: „Lidé v České republice mají své zájmy, i Andrej Babiš jako velkopodnikatel má své zájmy. Kdo asi profituje víc z přidávání derivátů řepkového oleje do paliv? Občané ČR, nebo Agrofert? Kdo asi má větší vliv na rozhodování o tom přidávání? Samozřejmě, že okamžitý izolovaný odchod z Evropské unie za podmínek stanovených Evropskou komisí by Českou republiku těžce poškodil. Proto je nutné postupovat koordinovaně se zeměmi, které mají srovnatelné zájmy.“

Podle něj evropský diktát (diktatura Evropské komise, pozn. ed) je výhodný jen pro ty, kteří diktují. „To my určitě nejsme. Vzájemně výhodná spolupráce byla před Evropskou unií a bude i po ní, pokud Evropská komise svými rozhodnutími nepřivodí naprostý rozvrat. Území zůstane, i část genetického materiálu se zachová, ale místo polí se tu budou pást kozy a majitelé větších stád si budou moci dovolit zboží z amerického nebo čínského dovozu. Pokud by se někomu zdálo, že přeháním, ať se laskavě podívá na některé země, které kdysi byly kvetoucí, než je zničila zhoubná ideologie a slabý odpor obyvatelstva. Některá území zažila vzestup a pád několikrát,“ uvedl v dále v rozhovoru pro ParlamentniListy.cz MUDr. Ivan David, kandidát a lídr kandidátky SPD ve volbách do Evropského parlamentu.

Podlě něj je nejzásadnější, že všechny záměry zasluhující podpory předpokládají kooperaci mezi národy i státy a ta se obejde bez superstátu zahrnující hegemony i kolonie, kdy sice přiznává, že nejsme Norskem s jeho plynem, ale jistě také nechceme být jako totálně vykradená Ukrajina a ještě dodal, že optimalizace zisku nemá slitování.

Ivan David na otázku: „V případě, že budete europoslancem, čeho byste chtěl dosáhnout, abyste si mohl po případném vypršení mandátu říct, že to stálo za to?“ Odpověděl slovy: „Jak jsem již připomněl, evropští poslanci ani jako jednotlivci, ani Evropský parlament jako celek nemají zákonodárnou iniciativu, ale mohou bránit škodám, pokud se dost poslanců s podobnými zájmy shodne. Budu spokojen, když se mi podaří bránit dalším zvěrstvům. Vezměme za příklad zavádění cenzury pod záminkou bránění dezinformacím. Shodli se na tom přátelé „jediného správného názoru“. Do takových věcí bych s chutí „hodil vidle“. Jakmile se zabrání svobodné výměně názorů, je tragédie nablízku.“

A odpověď na otázku redaktorky Daniely Černé, co by dělal po zvolení uzavřel slovy: „Jako poslanci Poslanecké sněmovny se mi také podařilo lecčemu zabránit, nebo na tom mít podíl. Měli jsme menšinovou vládu, to se těžko něco prosazuje. Dost často nás na odvrácení malérů bylo málo. Sem se hodí aforismus polského spisovatele Jerzy Lece: ‚Některé chyby jsou už chybami, některé ještě zásluhami‘.“

Prezident republiky Miloš Zeman v úterý dne 8. ledna 2019 rozhodl podle čl. 63 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a na základě rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 22. května 2018, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, informoval hrad.cz.

„Na základě tohoto rozhodnutí prezidenta republiky budou na území České republiky volby do Evropského parlamentu konány v pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019,“ uvedl tikový mluvčí prezidenta ČR.

Ivan David (* 24. září 1952) je český psychiatr a bývalý politik ČSSD, v letech 1998–1999 ministr zdravotnictví a bývalý ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích, tolik Wikipedie. Dále elektronická encyklopedie informuje, že je vnukem Jindřicha Šnobla, někdejšího poslance a podnikového ředitele ČKD-Stalingrad, pronásledovaného v politických procesech. Absolvoval pražské Gymnázium Na Pražačce a Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Poté pracoval jako psychiatr.

V letech 1998–2002 byl poslancem Parlamentu ČR za ČSSD a v letech 1998–1999 ministrem zdravotnictví. Ivan David byl z funkce ředitele psychiatrické léčebny v Bohnicích odvolán dne 29. 4. 2008, následně v nemocnici působil jako náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání. V listopadu 2017 byla zrušena organizační jednotka „Úsek pro vědu a výzkum“ Psychiatrické nemocnice Bohnice; změna je platná od 1. 1. 2018. Zároveň byla zrušena funkce náměstka této jednotky; Ivan David proto dostal výpověď pro nadbytečnost. V roce 2018 krátce pracoval v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Začátkem března 2018 s ním PN Horní Beřkovice rozvázala pracovní poměr.

Je členem České psychiatrické společnosti a několikrát se kriticky vyjádřil k reformě psychiatrické péče.