Betonování kupole kontejnmentu 2. bloku Ostrověcké jaderné elektrárny v Bělorusku bylo dokončeno

MINSK | Ve čtvrtek 28. února 2019 bylo dokončeno betonování kupole vnějšího kontejnmentu 2. bloku Ostrověcké jaderné elektrárny, kterou v Bělorusku staví ruská korporace pro atomovou energii Rosatom. Jde o jednu z klíčových událostí během výstavby jaderné elektrárny, protože znamená závěr stavebních prací na reaktorové budově.

Usazování ocelové výstelky vnitřní kupole Ostrověcké JE, která bude zakryta vnější ochrannou obálkou

Vnější kupole ochranné obálky má výšku 15,6 metrů a průměr 51,6 metrů. Celkově bylo na odlití kupole s tloušťkou stěny 80 centimetrů spotřebováno přes tři tisíce kubíků speciálního betonu. Jeho kvalita byla kontrolována během celého průběhu prací.

„Díky tomu, že je kupole hotová, můžeme přistoupit k montáži systému pasivního odvodu tepla přes parogenerátory (SPOT), který se nachází v prostorách kupolovité části vnějšího kontejnmentu,“ řekl viceprezident společnosti ASE pro projekt Ostrověcké JE, Vitalij Poljanin.

Každý z bloků Ostrověcké jaderné elektrárny s reaktory VVER-1200 má dvojitý kontejnment. Vnitřní ochranná obálka představuje sama o sobě jednu z bezpečnostních bariér, a pokud by došlo k havárii, zabrání úniku radioaktivních látek do životního prostředí. Vnější obálka společně s vnitřní slouží jako ochrana elektrárny před přírodními i technogenními mimořádnými událostmi, jako je například zemětřesení, uragán či pád letadla.

Ve stejné době došlo k významnému milníku i v 1. bloku Ostrověcké elektrárny: byly zprovozněny transformátory zajišťující napájení bloku ze sítě. Dva rezervní transformátory pro vlastní spotřebu bloku dodaly poprvé napájení 10 kV v režimu normálního provozu.

„Napájení bloku pomocí těchto transformátorů nám umožňuje poprvé roztočit hlavní cirkulační čerpadla a prověřit jejich provozuschopnost, což musíme provést před zahájením hydrozkoušek primárního okruhu. Dále díky tomu budeme moci roztočit elektromotory systému napájení strojovny a postupně oživovat celou elektrárnu,“ vysvětlil Poljanin.

Během provozu budou tyto transformátory zajišťovat napájení bloku při odstávkách a údržbě. Jsou nezbytné i ve fázi spouštění, kdy napájí spouštěný blok během jednotlivých fází spouštěcích prací.

Projektu se dodavatelsky účastnily i české firmy, které tak rozšířily své zkušenosti s reaktory generace III+ a jejich vysokými nároky na kvalitu výroby a životnost produkce. Armatury dodaly například Arako, Armatury Group, L D M, Mostro, MPower Engineering a MSA, mezi dodavatele čerpací techniky se zařadila Sigma Group, servopohony dodala ZPA Pečky, část potrubí dodala Lavimont Brno a laboratorní sklo dodaly Kavalierglass, Preciosa Ornela, Vitrum a Sklárny Moravia.

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu – od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 37 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 6 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2017 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 36 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.