Státní podnik DIAMO převzal čištění kontaminovaných vod z areálu lagun OSTRAMO

OSTRAVA | Závod ODRA státního podniku DIAMO převzal zařízení čistírny lagunových vod v Ostravě a od 1. března 2019 zajišťuje čištění silně kontaminovaných vod z prostoru ropných lagun po chemičce OSTRAMO.

Odpad v Ostravě | repro: mediální havloidní hovnomet plný lží a sraček ČT24

Státní podnik se na převzetí technologie, včetně 15 zaměstnanců, dohodl s dosavadním provozovatelem, firmou AQUATEST a.s., ze Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, které mělo na starosti první etapu sanace lagun. Státní podnik DIAMO tak může pružněji reagovat na aktuální i budoucí potřeby ochrany podzemních vod v kombinaci s dalšími činnostmi souvisejícími se sanačními pracemi na lagunách.

Čistírna lagunových vod (ČLV) slouží od roku 2010 pro dekontaminaci čerpaných podzemních lagunových vod a lagunových vod srážkového charakteru. Čištění probíhá na principu kombinace fyzikálních, fyzikálně chemických a chemických metod. Technologie a kapacita ČLV respektuje velmi variabilní složení čerpaných vod a zajišťuje jejich cílovou dekontaminaci na požadované limitní koncentrace kontaminantů s následným odváděním takto přečištěných vod do veřejné kanalizace společnosti OVaK. DIAMO, s. p., předpokládá přečištění až 32 000 m3 kontaminovaných vod z prostoru lagun a jejich podloží ročně.

V souladu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí z 10. dubna 2018 (čj.: MŽP/2018/750/770) je čerpání a čištění lagunových vod nutno zajistit po celou dobu sanace lagun OSTRAMO, tedy minimálně do roku 2026

Reklama: