Pizda a chuj! Tak to jsou voliči Zuzany Čaputové. Kiska se tak jen jmenoval, ona bude opravdová

BRATISLAVA | Volič Čaputové je podle agentury Vox rovnoměrně zastoupen mezi muži a ženami se zanedbatelnou upřednostněním k ženskému elektorátu. V první řadě její volič podléhá mnohem více než voliči ostatních kandidátů stádní efektu. Čaputové volič je nejtypičtější tím, že chce být za každou cenu s většinou. Tedy tupci, mezi muži nejčastěji se takový označují za chuje a ženy za pizdy!

slovenská Zuzka

Její volič rovnoměrně zastoupen ve všech vzdělanostních kategoriích. Geograficky je voličská základna rozložena rovnoměrně, až na Bratislavský a Nitranský kraj, kde oproti jiným krajům má výraznější preference.

Z věkových kategorií je její volič velmi výrazně mladý člověk (17-22 a 23-33), který je vždy liberálnější nastaven jako ostatní části populace a vzhledem k malé životní zkušenosti i snadněji manipulovatelný (zde se dá předvídat velký vliv online médií). V ostatních věkových kategoriích Zuzana Čaputová zaostává.

Kiska se tak jen jmenoval, ona bude opravdová. Protože rusky „Киска“ je v překladu „píča“ a pokud bude Čaputová zvolena, tak se vlastně na Bratislavském hraně nic moc nezmění, jen se jedna vymění za druhou, za opravdovou.

Reklama: