Situace na železnici je vážná. Drážní úřad připravuje opatření

PRAHA | Drážní úřad, tak jako další instituce, bedlivě sledují vývoj mimořádných událostí na železnici. Bez ohledu na nešťastné události minulých dnů, připravuje dlouhodobě Drážní úřad několik opatření, které napomohou k eliminaci chyb.

Ilustrační snímek

Dlouhodobě připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Správou železniční dopravní cesty a významnými dopravci monitoring licence strojvedoucího (MLS). Jde o systém, pomocí kterého je možné sledovat přecházení jednotlivých strojvůdců z vlaku na vlak. Díky tomu je možné sledovat, zda jednotliví strojvůdci nepřekračují dobu řízení drážního vozidla. Ta je v současné době stanovena maximálně na 13 hodin. S tím souvisí i přehled dodržování doby odpočinku mezi směnami.

„Primárně nám jde o to, aby strojvedoucí v době odpočinku nedělal stejnou práci, tedy řídil vlak,“ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář a pokračuje: „Pokud strojvedoucí pracuje v tak náročné profesi více jak 13 hodin, mohlo by to mít fatální vliv na jeho soustředěnost jízdy. Prevence je v tomto případě více než nutná, ohraničení ‚směna-odpočinek‘ je nezbytné dodržovat.“

V současné době je systém MLS ve zkušebním provozu. Je připravena změna zákona o dráhách, podle které bude MLS povinný pro všechny dopravce. Novela myslí i na sankce. Strojvedoucímu, který by nerespektoval současné nastavené časové limity, by mohla hrozit pokuta až do výše 100.000 Kč. Dopravce, který by nutil strojvedoucí pravidla porušovat, by pak mohl obdržet pokutu ve správním řízení až do výše 1.000.000 Kč.

Trenažery pro strojvedoucí a bodový systém

Drážní úřad také v současnosti uvažuje, že by mohla být zřízena pro strojvedoucí dvě trenažerová centra. „Na trenažerech by probíhal výcvik nových strojvedoucích i školení a udržování praktických dovedností u stávajících strojvedoucích,“ vysvětluje Jiří Kolář důvody pro zřízení dvou center. Výhoda by spočívala v simulaci různých standardních i nestandardních podmínek.

Otázkou, kterou se Drážní úřad čerstvě také zabývá, je zavedení bodového systému pro strojvedoucí. Pokud by strojvedoucí díky vlastní chybě zapříčinil v určitém časovém období více mimořádných událostí vlastní vinou, mohla by mu být pozastavena platnost licence strojvedoucího, případně i licence odebrána. Tu je možné v současné době odebrat pouze ze zdravotních důvodů.

„Smyslem systému bude buď přechodná, nebo trvalá ztráta licence strojvedoucího,“ vysvětluje první návrh bodového systému pro strojvedoucí ředitel úřadu. Myšlenku budeme ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a dalšími odbornými institucemi dále rozvíjet.

Dopravci mohou v dalších dnech očekávat apel Drážního úřadu, aby se sami zaměřili a zintenzivnili vnitřní kontrolní mechanismy. Zaměstnanci Drážního úřadu také provedou v následujících týdnech mimořádné státní dozory se zaměřením na systém bezpečnost.

Reklama: