Legalizovali v Německu pedofilii?

Muslimové v Německu podle médií vyhráli soud, a jde podle mne o velmi nebezpečný precedens. Soud totiž rozhodl o tom, že zákaz manželství s dětmi by mohl být v rozporu s Ústavou spolkové republiky.

Ivo Valenta | foto: facebook Iva Valenty

Souhlasím s názory kritiků, kteří tvrdí, že se tím otevírá prostor pro rozšiřování islámského práva šaría v Německu. Jak ale po vynesení tohoto rozsudku bude možné zabránit zneužívání mladých dívek? Dětským sňatkům říkám jednoznačné NE!

Dospělý muž přece nemůže „sdílet lože“ s nevěstou, která je ještě dítětem! To je naprosto absurdní! A navíc, vždyť dříve naopak němečtí poslanci přijali zákon, podle něhož není legální uzavírat sňatky s dětmi. Teď tvrdí soud opak? Kam až budeme migrantům z odlišných kultur ustupovat?

Na prvním místě je přece ochrana práv a zájmů dětí, nebo už snad ani tohle v Evropě neplatí?!