Protektorátní žvásty atomového Hřiba

Pro Pražany se ranní probuzení v úterý 12. března 2019 proměnilo v cestu časem směřující do středy 15. března 1939 (faktického vzniku Protektorátu Čechy a Morava). V metru se rozléhalo propagandistické dvojjazyčné hlášení velebící vražednou alianci jménem NATO, naše správné ideové směřování a tramvaje zdobily vedle českých vlaječek také vlajky novodobého uchvatitelského spolku válečníků.

Jan Kopal

Toto nadělení má na svědomí sluníčkářsko-pirátský primátor Zdeněk Hřib, kterému už nestačí legalizační, tibetské a duhové hadry. Evidentně nemnoha svým spoluobčanům připravil nepříjemné překvapení, a to zvláště těm starším, kteří si pamatuji okupace Československa v letech 1939 a 1968, stejně jako následné kulty uchvatitelů a okupantů. Normalizační a protektorátní vlajkoslávy zřejmě pana primátora inspirovaly k jeho „geniálnímu“ nápadu. Doufejme, že mu vydrží na celé fukční období, aby i největší naivkové a omezení tupci (jeho bývalí voliči) pochopili, co je onen maník zač.

A pro všechny, kteří sní o nových válkách a uchvatitelských ambicích, doporučuji koncept a vynikající článek našeho exilového politika a myslitele Ing. Dr. Bohumila Koblihy příznačně nazvaný „Právě nutná neutralita“. Text byl poprvé publikován v roce 2000 a jeho myšlenky jsou platné dodnes. Z toho článku vyjímám dva níže uvedené citáty, které neztratily nic na své obecné platnosti a aktuálnosti:

„Není nesnadné vysledovat, že cílem expanzivních globalistických kruhů USA je, jako u všech dávných i nedávných dobyvatelů, světovláda se vším všudy. Ta ovšem vždy byla a je nesmyslná a nikdy neskončila jinak než tragicky. A tragicky pro všechny strany.

To jsou důvody, proč současnou politickou a vojenskou světovou situaci musíme posuzovat velmi vážně, a nebagatelizovat varování ruského prezidenta Putina, jeho kroky k zastavení této expanze (smlouva s Čínou). Proto naše úvahy, tendence a snahy o neutralizaci evropského středu mají svoji urgentní závažnost.“

„Ani jediný hlas neformuloval KDO JE NEPŘÍTEL. A přece identifikace nepřítele (jak nám podal zasvěcený pohled prof. Dr. Lubor Karlík na přednášce v Brně dne 15.11.1997) je tím základním pro plánování moderní válečnické strategie, pro volbu zbrojení, výstroje i taktiky.

Leč ani hlas Madeleine Albrightové, natož Václava Havla, neřekl, k jakému účelu má členství ČR v NATO sloužit. Kdo nás ohrožuje? Odkud fouká nebezpečí pro naši zem? Je to proti Rusku, či Francii? Poněvadž důvody pro členství v NATO nepřinesl ani hlavní štáb Severoatlantické aliance, musíme tak udělat za ně sami.

Předně, kdo je nepřítelem států sdružených v NATO? Teoreticky nepřítelem NATO jsou všichni, kteří v NATO nejsou. Bylo-li NATO kdysi ustaveno proti stalinsko-brežněvovskému typu komunismu a SSSR, dnes se jeho role zásadně změnila. Nepřítelem jsou všichni, kdo nesouhlasí s globalistickou politikou řízenou z USA, markantně zviditelněnou paní Madeleine Albríghtovou.

NATO jako nadnárodní orgán, má (v období dovršení růstu globalistického kapitalismu a nadnárodních výrobních a finančních koncernů) hájit především:

  • a) všechny jejich majetky, jakkoliv nabyté a způsoby jednání, podle jimi stanovených norem,
  • b) panství nad pracovními silami (občany vůbec!) a jejich exploatací podle pravidel, která oni určí.

Je to ochrana globalistického Mezinárodního měnového fondu, Světové a Evropské banky a dalších bank či jejich konglomerátů, které stimulují či zcela nařizují, co spolupracující státy a všichni jejich občané musí dělat, bez ohledu na svou vůli a skutečné potřeby. Je to ochrana systémů manipulace občana (masových médií) a všech jimi uskutečňovaných způsobů vlivu (prezentace debilitujícího škváru a degradující pornografie). Je to ochrana prostředků manipulace občana jako spotřebitele k tomu, co má a nemá nakupovat, jak a čím se krmit, jak oblékat, co užívat a co ne, tedy komu a jak má odevzdávat peníze, které vydělá, či jak má sám sebe likvidovat. Je to ochrana vyvolených národů a ras a jejich politiky a nástroj potření všech těch, kteří do okruhu vyvolenosti nepatří, nezapadají či nechtějí patřit.

„Specificky pro ČR členství v NATO má zajistit:

  1. Aby majetky zahraničních vlastníků získané výprodejovými nákupy a „přesuny“, umožněnými sametovými privatizacemi, nebyly nikterak ohroženy.
  2. Aby občan ve své vlastní zemi nemohl jednat jinak, než jak nařídí nadnárodní „management“.

Máme-li podat každému dostupné důkazy pro hořejší vývody, uveďme:

USA a Velká Británie, hlavní garanti NATO, ve sféře vojenské vybudovaly silné jed-notky rychlého nasazení (a siť jejich základen), které mohou zasáhnout kdekoliv na světě během 12 hodin (a čas se cvičnými nasazeními snižuje). Sledujme pohyby mateřských letadlových lodí stále se posunujících po světových oceánech.

Národní armády členských států NATO jsou cvičeny proti „teroristům“. „Teroristy“ není nikdo jiný než prostí občané těchto států, kteří by eventuálně nechtěli ztratit svoji občanskou svobodu úplně, či se nechtěli podrobit poslání na smrt, jak nadnárodní organizátoři nařídí. (Na skutečné teroristické skupinky či fanatiky stačí policie, jak jsme ze skutečných zásahů viděli, např. WACO – USA)….

Navrátí-li se v Rusku poměry z SSSR, stalo by se naše území mávnutím dirigentské taktovky kompostem či spáleništěm třetí světové války (čistě podle druhu použitých zbraní hromadného ničení). Spočítejme na prstech, kdo na shora uvedeném má zájem, a kdo tedy podporuje vstup ČR do NATO…

Je možné ještě dnes tomu všemu nějak zabránit? Jistě, a to vyhlášením naší vojenské neutrality zapojené do neutrálního pásu malých a středních národů centrální a jižní Evropy, a Skandinávie.“