Je to 80 let , co nás napadly německé svině a začaly nás vraždit

PRAHA | Před osmdesáti lety započalo německé obsazovaní zbytku českých zemí, které zbyly po Mnichovském ukradení Sudet, v rámci 2. republiky. Německá vojska vtrhla jako okupační zločinecká síla na české území a započala nechutná okupace německými sviněmi, kteří si z Protektorátu Čechy a Morava vyrobili svou zbrojnici a z obyvatel neněmeckého původu mrtvoly, vězně koncentračních táborů nebo otroky a sluhy.

Hitler v Praze

Německá okupace Čech, Moravy a Slezska, německy Zerschlagung der Rest-Tschechei (rozbití zbytkového Česka), též Griff nach Prag (sáhnutí po Praze) nebo Erledigung der Rest-Tschechei (vyřízení zbytkového Česka), byla vojenská okupace zbylého území české části Československa, tj. území Čech, Moravy a Slezska, které Německo a Polsko do té doby neobsadilo a neanektovalo, vojsky nacistického Německa.

Anexe byla zahájena dne 14. a trvala do 16. března 1939. V jejím důsledku bylo obsazené území Německem anektováno a byl zřízen autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Okupací Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo 30. září 1938 uzavřelo. Německy mluvící to vítali, proto byli spravedlivě po konci II. světové války jako zrádci vyhnáni. Bylo akt odplaty.

Reklama: