Je to 80 let , co nás napadly německé svině a začaly nás vraždit

PRAHA | Před osmdesáti lety započalo německé obsazovaní zbytku českých zemí, které zbyly po Mnichovském ukradení Sudet, v rámci 2. republiky. Německá vojska vtrhla jako okupační zločinecká síla na české území a započala nechutná okupace německými sviněmi, kteří si z Protektorátu Čechy a Morava vyrobili svou zbrojnici a z obyvatel neněmeckého původu mrtvoly, vězně koncentračních táborů nebo otroky a sluhy.

Hitler v Praze

Německá okupace Čech, Moravy a Slezska, německy Zerschlagung der Rest-Tschechei (rozbití zbytkového Česka), též Griff nach Prag (sáhnutí po Praze) nebo Erledigung der Rest-Tschechei (vyřízení zbytkového Česka), byla vojenská okupace zbylého území české části Československa, tj. území Čech, Moravy a Slezska, které Německo a Polsko do té doby neobsadilo a neanektovalo, vojsky nacistického Německa.

Anexe byla zahájena dne 14. a trvala do 16. března 1939. V jejím důsledku bylo obsazené území Německem anektováno a byl zřízen autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Okupací Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo 30. září 1938 uzavřelo. Německy mluvící to vítali, proto byli spravedlivě po konci II. světové války jako zrádci vyhnáni. Bylo akt odplaty.

loading...
Reklama:
loading...