Propaganda na ČT. Dějepis podle BIS. Zasloužili jsme si vraždění německými hrdlořezy?

Vážení, nejprve jsem se nechtěl rozrušovat, ale zjistil jsem, že mi není pomoci a musím se ze svého traumatického zážitku vypsat. Včera jsem koukal na pořad Historie.cs, neb jsem byl panem Dr. Ladislav Kolackovsky upozorněn, že tam bude debata pod názvem „Dějepis nejen podle BIS“.

Tomáš Tyl | foto: archív autora

Historii.cs, jak je Vám asi známo, moderuje buď Dr. Koldinská (a na to se koukat dá) a nebo pan Kučera (a na to se koukat nedá). Pan Kučera má trvale pupínky z husitství, těžkou alergii na národní výklad dějin, z Palackého kopřivku a jak dojde na dějiny po roce 1918, je to těžký ekzém volající „Oooo Německo, promiň, že jsme Tě donutili nás okupovat a prosíme, vrať se, jinak nás sežere Putin“.

Jelikož to včera moderoval Kučera, nic jsem od pořadu vlastně neočekával, ale zajímalo mne, proč děti dnes neumí základní letopočty a jsou blbé „jak dopoledne vo zkóškách“. Všichni tři přizvaní hosté mi to objasnili – „dějiny jsou debata“. Začalo to se mnou cloumat v okamžiku, kdy jsem pochopil, že přizvaný pan učitel dětem zadá jedno téma a pak si o tom s nimi povídá.

No, proč ne… Akorát teda učit děti o událostech na Náměstí Nebeského klidu, když neví, kdy a proč byly pražské defenestrace – sorryjako, ale takový učitel může být sice oblíbený, ovšem jako dějepisář je k ničemu. V podstatě mé dojetí dosáhlo vrcholu, když pán z ÚSTRu nám vysvětlil, že děti je potřeba učit dějiny „z více úhlů pohledu“. Tím chtěl říct, že např. 2. světovou válku musíme učit děti i z úhlu německého – a taky to hned řekl!

Takže, pokud se divíte, kde se berou teenageři na náměstích, odkud se vyloupla Lála Brežněv Myslíková, všelijaká patnáctiletá děcka, co se bojí, že bez EU nevyjde slunce… ano, tady hledejte kořen toho problému. Pokud se na válku budu dívat očima Henleina, Heydricha nebo jakéhokoliv Němce 30. let, tak se zkreslením dalších +- 90 let uvidím zlé Čechy, kteří mi zabírají můj odvěký Lebensraum, skvělého Vůdce se sociálními jistotami a pokud do toho vrhnu vizi „jednotné Evropy“, pak nutně jakýkoliv národní odboj včetně Kubiše, Gabčíka atd. vyjdou jako ti, co nám pokazili skvělou multikulti Evropu, k níž nás tyto děti dnes tak namáhavě opět vedou a rázem vidíme, proč jsou takto vychovávané děti tak hysterické, když se před nimi řekne „národ“.

Fascinující na tom jsou ty tři vlaky plné různých metrů, které jsme se za posledních 30 let naučili používat. Zatímco nacistický okupant (kdepak „německý“, to se pletete, nás okupovalo Nacisticko, Němci s tím nic společného neměli) byl zmatený chudáček podvedený Hitlerem, kdy je na dějiny potřeba nahlížet jeho zrakem, pochopit ho a omluvit se mu za příkoří, která jsme jemu a jeho po tisíce let zde v míru usedlému národu způsobili (ano, ty, ty, ty a ty!), vpád Varšavských vojsk v roce 1968 je krvežíznivým aktem rusko-čínských barbarů, které Václav Havel zahnal do asijských stepí – tam však zákeřně číhají, aby nám zničili Novou Evropu, a proto je potřeba více se přimknout k cecíku veliké Brusele, spálit lživé Palackého Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě a – zpátky ni krok.

Zkrátím to – v závěru se od pana učitele dozvídáme, že on si s Čechy nerozumí, že si rozumí s Američany a „Evropany“, že je pro něj důležité otevřít naši společnost jiným kulturám, protože on má rád to obohacení, že on sám je Evropan a proto je potřeba žáky učit „evropskému výkladu dějin“.

Kdybyste nevěděli, co je to evropský výklad dějin, vězte, že je to opak dějin národních a ve skutečnosti je to výklad dějin z pohledu Němců.

Tak, kdybyste si chtěli před nedělním obědem vyčistit žaludek lehkým ublinknutím, zde prosím…

P.S.: Nemám nic proti učení dějin v pojetí diskurzu. Ale urputně mi vadí, že jednu ideologii nahradila druhá. A pokud děcka neznají základní data a to, jak nás to učila na gymplu prof. Dvorská „kdo, kdy, kde, jak a proč?“, nemá vůbec cenu s diskurzem začínat. Pak to není diskurz, ale jen indoktrinace. Nazdar!