Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Cecil Frances Alexanderovou

Cecil Frances Alexanderová (1818 – 1895) byla anglicky píšící básnířka, a to zvláště hymnických textů. Verše začala psát již v dětství a pod vlivem církevních otců se přiklonila k religiózní tvorbě.

Miroslav Macek

Za manžela měla též církevního hodnostáře Williama Alexandera, biskupa z Derry a pozdějšího arcibiskupa z Armaghu. Její knížka „Hymny pro malé děti“ vyšla jen do konce 19. století celkem devětašedesátkrát a hymnický text „All things bright and beautiful“ se stal celosvětově proslulým, ač byla později jeho třetí sloka kritizována za souhlas s anglickým třídním systémem a často vypouštěna.

Veškeré prostředky z této její slavné knihy věnovala ústavu hluchoněmých dětí a též jinak byla známá mecenáška. Kupodivu se mi nepodařilo zjistit, zda její nejznámější verše byly přeloženy do češtiny, učinil jsem tedy tak…

Cecil Frances Alexanderová | repro: macekvbotach.cz

Vše veselé a plné krás,
vše slabé, plné síly,
vše úžasné či moudré zas,
vše stvořil Pán Bůh milý.

On stvořil každý drobný květ
i ptáky, co jich je tu,
on barvou květů zkrásnil svět,
dal ptákům křídla k letu.

Jak boháčům, jež vlastní hrad,
tak chudým lidem z chýše
Bůh úděl dal, však má je rád
a sleduje je z výše.

Též stvořil hory jako věž
i potok bublající,
a západ, východ slunce též,
jas na obloze dlící.

Též vítr, který nese chlad
a slunce žhoucí v létě,
i ovoce, jež rodí sad,
vše na celičkém světě.

Les, v kterém ptáci mohou pět,
i luh, jenž ke hrám svádí,
též zcela každý vonný květ,
jenž trháme tak rádi.

Též oči nám dal, také sluch,
rty ku chválení spolem,
jak mocný je náš milý Bůh,
jenž stvořil všechno kolem.