ERÚ udělil rekordní pokutu STABIL ENERGY za protizákonné jednání se spotřebiteli

JIHLAVA | Nekalé obchodní praktiky a další stovky přestupků proti zákonu o ochraně spotřebitele a energetickému zákonu, navíc s recidivou. To jsou důvody, pro které Energetický regulační úřad (RERÚ) uložil dosud nejvyšší pokutu za protispotřebitelské chování jedinému dodavateli. Pravomocné čtyřmilionové sankci čelí společnost STABIL ENERGY s.r.o, informuje úřad v tiskové zprávě.

Plané sliby? | PrtSc: web potrestané firmy-hub

Rozhodnutí (ZDE), popisující jednotlivá pochybení, čítá přes sedmdesát stran. Prokazuje například užití agresivní obchodní praktiky, kdy společnost požadovala úhrady za služby, i když neměla uzavřené platné smlouvy. V desítkách dalších případů dodavatel nepravdivě informoval operátora trhu, že má písemný souhlas k převodu spotřebitele nebo že k uzavření smlouvy došlo v prostorách obvyklých k podnikání, ačkoliv to nebyla pravda.

Počtem největší skupinu porušení zákona, u víc než jedenácti set odběrných míst, tvoří pochybení při zrychleném převodu spotřebitelů poté, kdy konkurenční dodavatel pozbyl možnost dodávat energie1. STABIL ENERGY s.r.o. v danou chvíli neměl fyzicky k dispozici uzavřené smlouvy, jak tvrdil. Spotřebitele navíc vůbec neinformoval o tom, že žádost o převod podal.

„V jediném správním řízení bylo této společnosti prokázáno 1 179 přestupků, ať už proti zákonu o ochraně spotřebitele nebo energetickému zákonu. Pochybení se přitom dopouští opakovaně. Okolnostem a četnosti pochybení odpovídá i výše pokuty čtyři miliony korun,“ vysvětluje Jan Pokorný, radní ERÚ.

Součástí spisu jsou přepisy částí telefonických hovorů, které dokreslují okolnosti, za kterých probíhal telefonický prodej. Mnohé spotřebitele nezachránila ani důvodná opatrnost. Vyptávali se na veškeré souvislosti včetně toho, zda je souhlas se zasláním písemných podkladů k něčemu nezavazuje. Jednoznačné odpovědi se nedočkali, zato následoval účelově položený dotaz telefonisty: „Souhlasíte takhle s tou distančně uzavřenou smlouvou za těchto podmínek?“ Stačilo, když spotřebitel odvětil: „Já myslím, že jo.“ V kontrastu s tím působí fakt, že STABIL ENERGY s.r.o. později některým zákazníkům neuznal odstoupení od smlouvy, které mu bylo zasláno písemně a včas.