Liberálové a bolševici zatím vedou ve volbách a řídí svět k totalitě

Pokud vyhodnotíme nebezpečnost dnešních ideologií dojdeme k jasnému závěru, že k fašismu a autotitativnímu totalitnímu režimu se blíží současné vedení a politika EU – liberálové a komunisté. Jejich rétorika připomíná počátky Adolfa Hitlera.

Karel Fleischer | foto: PL (archiv autora)

Abychom si udělali obraz celé současné EU, podívejme se na některé politiky v EU a začneme jednou z prezidentských kandidátek na Slovensku. Zuzana Čaputová se netají svojí podporou LGBT komunity, včetně kontroverzních témat jako homosexuální svazky nebo adopce dětí stejnopohlavními páry. LGBT je zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby a další psychiatricky zvrhlé nemocné. Zkratka tak zahrnuje osoby s menšinovým sexuálním zaměřením vůči heterosexuálnímu zaměření (LGB) a osoby s menšinovou sexuální či genderovou identitou. Dříve sexuální devianty, jako pedofily a podobně. Ti se vyskytují zejména mezi muslimy, kteří uzavírají nucená manželství s dětmi od 10 do 18 let.

Kromě toho Čaputová také nechce vystoupit z NATO ani z Evropské unie. Její politika je tak v kontrastu oproti současným tak zvaným „populistickým“ představitelům okolních středoevropských států, jak vlastenecké politiky nazývají současná média, která vlastní převážně oligarchové. Právě svým profilováním zaujala Čaputová po výrazném vítězství v prvním kole prezidentských voleb zahraniční média. Zaujala rovněž samozřejmě George Sorose, což bylo také jejím cílem. „V případě jejího zvolení do funkce slovenské prezidentky, bude proevropská Zuzana Čaputová kontrastem vůči českému proruskému prezidentovi Miloši Zemanovi,” píše například britský neoliberální The Guardian (ZDE). Čaputové liberální názory se zároveň liší i od vládnoucích politiků v Maďarsku nebo v katolickém Polsku.

Liberalismus se schovává za svoji údajně zásadní prioritu – svobodu. A to ve významu totální svobody pro kohokoliv, zejména pro osoby s kriminálním pozadím, sexuální devianty, zloděje, politické podvodníky, ziskuchtivé skupiny podnikatelů a politiků, kteří vlastní miliardové majetky a ovládají větší část trhů v mnoha zemích. Liberalismus je ekonomická a ideologická jednostrannost politiky. Jde o politiku absolutní deregulace a bránění v jakékoliv rozumné kontrole, která má i bezpečnostní společenský význam. Člověk sám neznamená v liberalismu nic. Zdůrazňuje se jen svoboda, nedefinuje se však pro koho a za jakou cenu. Ale z praxe je to jasné. Kriminálník má více svobody a práv, než řádný občan. Odpůrce liberalismu bývá označován za teroristu, nebo dezinformátora, paranoidního nacistu a tak dále.

Většinou liberalisté chrání nikoliv drobné živnostníky, podnikatele a střední firmy a běžné občany vůbec, ale korporace a zvrhlá uskupení, patrně kvalitním kokainem inspirovaných gigamiliardářů, jako Bilderberg, Řád kostí a lebky – Skull and Bones, řád Thule, Svobodní zednáři, Řád devíti andělů, Illuminati atd. Podmínky členství v těchto spolcích jsou zvrhlé a jejich představitelé jsou ve vedení EU a až do zvolení Donadla Trumpa byli i šéfy Bílého Domu a vedli CIA. Trumpův příchod poněkud překvapil, zejména díky finanční samostatnosti a síle vlivu Trumpa. Porazil Clintonovou, která byla dosazena spolky, jako další možný prezidentský kandidát a pokračovatel ničivé politiky liberálů a bolševiků.

Liberalismus zničil národy, jako Angličané a Velkou Británii, zničil Švédsko, Francii a Německo, čili velmoci a bývalé silné národy se slavnou historií. Nyní jsou zaplavovány jejich země lidmi se středověkými návyky a způsobem života a vražděni v teroristických útocích muslimské IS, která však je vytvořena a financována právě spolky výše jmenovanými a rovněž maďarsko-americkým miliardářem Georgem Sorosem, který je znám svým vlivem a ovládáním Evropské unie a v ČR svojí nadací na podporu současné české „pravice“ a dalších liberálních stran, stran podporujících šílenou globalizaci a okleštění práv národních států Evropy – Nadace Open Society Fund Praha.

V USA vede Soros aktivní mediální kampaň proti Donaldu Trumpovi a zejména jeho imigrační politice, která chrání americkou domácí populaci před nekontrolovatelným přívalem mexických, ale i arabských a jiných menšin. Los Angeles Times nedávno přišly s článkem o americkém farmáři z Arizony, který si posteskl, že původní záměr prezidenta Trumpa je blokován a zeď mezi Mexikem a USA se přestala stavět, nejsou agenti a hranici nikdo nehlídá, zejména v Arizoně, kde farmáři trpí nájezdy mexických ilegálů, drancování polí a rančů, dokonce i vyvraždění rodin. To můžeme pozorovat v jiné podobě a za podpory Macrona a Merkelové i v EU a za podpory socialisty Löfvéna a neoliberální političky Annie Lööf ve Švédsku. Tam rovněž hlásají absolutní otevření se Švédska všem a na úkor domácí populace. Vraždy a znásilnění žen a dětí se ukrývají za propagandu trojpohlaví a pohlavní „svobody“. Pedofílie a transsexualita ve Švédsku se staly módním trendem a kdo ve škole alespoň nepředstírá, že je gay, či lesba, nemá šanci a není „in“, je vyloučen z komunity žáků.

Projevy vlastenectví a protesty dětí i dospělých nad pálením švédských vlajek jsou sledovány policií a zaměstnavateli, či školami a kdo hlásá vlastenectví je automaticky označen za fašistu. Gigantické pochody za lesby a gaye, ale i proti tzv. „fašismu“ (zde rozuměj vlastenectví) jsou placeny právě fondy, které podporují oligarchové ze zvrhlých spolků a směřují je na politické strany, které kooperují a hlásají „svobodu“, čili nový řád a novou Evropu s „federální policií“, nadřazenou nad policii v jednotlivých zemích. Už toto mi něco připomíná.

Několik českých, maďarských a polských politiků nazvali směřování a vývoj současné EU jako počátek Hitlerovy fašistické třetí říše. Tehdy fašisté používali stejné argumenty, nutné pro změnu, stejné způsoby boje proti odprůcům. Nyní máme jen sociální sítě navíc. Ty jsou v rukou novodobých fašistů, kteří se tváří jako antifašisté. Ale ve výsledku by jejich případně dokončené dílo nové světové společnosti připomínalo spíše říši fašistickou. Vojenská moc, která s policií by měla udržovat „pořádek“ dole v řadách lůzy. Nedostupná skupinka vyvolených, kteří by ovládali svět všudypřítomnou IT. Konspirační teorie? Paranoidní představy? Nebo realita?

Stačí se začíst do řeči francouzského prezidenta, který nese jména Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, nejen jeho gestikulace a fanatismus, stejný vztek a nenávist ve tváři, extrémní slova a radikální řešení – okleštění práv občanů a skutečné svobody – svobody projevu. Stačí si prohlédnout projevy v žádných volbách neporazitelné německé vůdkyně, která si říká Angela Dorothea Merkel.

Angela Merkelová má polské kořeny. Její děd Ludwig Kazmierczak (1896–1959) se narodil v Poznani jako nemanželský syn Anny Kazmierczakové a Ludwika Wojciechowského. Anna Kazmierczaková se později provdala za Ludwika Rychlického. Ludwig Kazmierczak se cítil být Němcem a odešel do Berlína. Ve 30. letech 20. století přijal jméno Kasner. Narodila se v červenci 1954 v Hamburku, v tehdejším Západním Německu, jako Angela Dorothea Kasner, dcera luteránského pastora Horsta Kasnera (1926-2011) a učitelky latiny a angličtiny Herlind Kasnerové (rozené Jentzsch, * 1928 v tehdy Svobodném městě Gdaňsku resp. Danzigu). Na podzim 1954 se rodina přestěhovala do Německé demokratické republiky, do Quitzowa u Perlebergu, kam byl její otec přeložen na místo faráře.

V roce 1961 začala svou školní docházku jako žákyně prvního stupně na tzv. Vyšší polytechnické škole (Polytechnische Oberschule). Začátkem sedmdesátých let vstoupila do východoněmeckého Svazu svobodné mládeže (Freie Deutsche Jugend, FDJ), který byl pod kontrolou vládnoucí Sjednocené socialistické strany Německa (SED), vyznávající komunistickou ideologii. Zajímavá směska jejího pozadí – faráři a komunisté. Polské kořeny a neomezená vláda v současném Německu, dříve vyrůstající v DDR – východním Německu. Kdo zachrání dnešní Německo? Snad bývalá občanka DDR a Semir Gerkhan. Jak jinak.

Někteří čeští politici dnes upozorňují na osoby, o kterých píši. Vlivné lidi disponující mocí ovlivnit Vaše životy byste měli pečlivě poslouchat a brát jejich slova vážně. Hitler myslel Mein Kampf vážně, není důvod si myslet, že Macron své teze vážně nemyslí. V jeho textu se objevují výrazy jako „nebude mít v Evropě místo“, ze kterých mrazí.

Hitler nenáviděl měšťáky, rozuměj staré demokraty a kapitalisty, chtěl novou Evropu, novou říši fungující na zcela nových principech. Macron chce také nový svět, klimatickou banku, nové řízení ekonomiky a společnosti prostřednictvím vyvolených, přerozdělování migrantů a společnost na nových principech. Pro nás, staré demokraty, tam místo nebude. Hitler nenáviděl některé národy. Kromě Židů zejména slovanské.

Z Macronova textu vidíme nenávist k národům všem, včetně vlastního a proti nim staví Evropu a její potřeby. O podobných problémech, které nás dostihnou v dnešní „budoucnosti“ hovořil na sjezdech SPR-RSČ v devadesátých letech i PhDr. Miroslav Sládek. Ten byl uvězněn jako poslanec v době voleb prezidenta Havla, který byl posléze zvolen díky chybějícímu NE právě vězněnému doktoru Sládkovi. Politik samozřejmě akcentující na české vlastenectví a českými médii nazýván fašistou a extrémistou – jak jinak. Nikdo z kandidátů SPR-RSČ se nedostal v parlamentních volbách do veřejnoprávní České televize. Ta si vybrala své kandidáty a ty pozvala do hlavního vysílacího času a nadiktovala tím totalitně národu, koho mají volit.

Pokud se lidé neproberou a neuvědomí si nutnost změn 21 českých kandidátů v Evropském parlamentu, nezmění se ze strany České republiky vůči EU nic a zlo bude sílit dál.

Reklama: