Humanitární bombardování dvacet let poté

Jsem rád, že v obecném narativu začíná převažovat názor, že bombardování Jugoslávie před 20 lety bylo zbytečné a jako řešení v kontextu mezinárodní situace špatné řešení. Nejednotná byla i tehdejší sociálně demokratická vláda v roce 1999.

Jan Kopal

Kdy její 3 členové hlasovali proti (jedním z hlasujících ministrů byl i ministr zdravotnictví MUDr. Ivan David) a dva se zdrželi hlasování. Přímo na vládě padl názor, že se jedná o agresi podle mezinárodního práva, neboť akci scházel mandát OSN. Tento názor zastávám osobně také a nikdo mi ho nevymluví.

Podobné je to s Havlovým pojmem humanitární bombardování, který v kontextu prokazatelné tehdejší prezident Václav Havel použil. Svědčí to o jeho pokřiveném mravním vnímání světa. Všechny pozdější dementy a snahy o následné vykládání tohoto výroku jeho epigony vyznívají naprázdno. Stejně hodnotím tehdejší ministryni zahraničí Madeleine Albrightovou a její minimálně morální odpovědnost.

V den výročí (v neděli 24. 3.) proběhla před budovou bývalé jugoslávské ambasády v Praze velká vzpomínková akce za účasti desítek osobností (např. spisovatelky Lenky Procházkové), kde promluvila řada tehdejších a současných politických představitelů (Jaroslav Foldyna, Václav Klaus mladší, Ivan David, Jan Kavan, Jaromír Kohlíček, Jana Volfová a řada dalších). Je vidět, že zde panuje poměrně široká shoda odleva až doprava (od KSČM až po SPD).

Vnímám však snahu ze strany levice (komunistů a sociálních demokratů) si pro sebe přivlastnit veškeré zásluhy za odpor proti bombardování Jugoslávie v našich geografických šířkách. Jenže neodpovídá to zcela pravdě, existovala řada malých občanských sdružení, která tehdy ve shodě veřejně protestovala a jejich jména se už nepřipomínají – šlo o Křesťanskosociální hnutí, Matici Čech, Moravy a Slezska a Vlasteneckou frontu.

Z osobností, které tehdy pozvedly svůj hlas je třeba připomenout Václava Klause a nedávno zesnulého populárního ostravského lékaře se srbskými kořeny profesora Rajko Dolečka, který tomuto úsilí věnoval mnoho energie a na dané téma psal novinové články, odborné studie, přednášel a následně publikoval i několik vynikajících monografií.