Výroba hlupáků? Inkluze je drahý nesmysl, který ovlivňuje i kvalitu školství

Vážená vládo, vážení poslanci a poslankyně. Dnes je 26. března 2019, což je přesně 206 dní ode dne, kdy mělo dojít ke zvýšení platů učitelů a ostatních pracovníků ve školství nejméně o 10 % pro dosažení průměrného platu učitele na 130 % průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020. Přečetla jsem přímo část usnesení Poslanecké sněmovny.

Tereza Hyťhová | repro: facebook.com (Tomio Okamura)

Pamatuji si na den, bylo to pět dní před Štědrým dnem loňského roku, kdy jste slíbili pomocí usnesení našim učitelům a ostatním pracovníkům ve školství zvýšení platu. Já se ptám, zda tento slib našim občanům od hnutí ANO a ČSSD byl čirý populismus. Vypadá to totiž, že jste naše učitele a občany pouze obelhali. Jak je možné, že vláda slíbila a postavila část své politické kampaně na zvýšení platů učitelů a dnes se nic neděje? Tento bohulibý záměr komplikuje zaprvé situace s financováním inkluze, a za druhé finanční náklady spojené se zaváděním reformy financování školství. Pokud rozpočet nebude počítat s miliardami na inkluzi a s téměř dvěma desítkami miliard na zavedení reformy, tak se samozřejmě nebude dostávat ani finančních prostředků na navýšení mezd našich pedagogických pracovníků.

K problému inkluze bylo již mnoho řečeno. Inkluze neboli společné vzdělávání tak, jak je zavedeno v České republice, je ideologicko-politický nesmysl, který sem zavedla naše sociální demokracie. Je to drahý nesmysl a nesmysl, který také ovlivňuje kvalitu českého školství. Bohužel je tento nesmysl také diktovaný bruselskými neomarxisty a Ministerstvo školství a vláda nemá odvahu s ním vážně skončit.

Dále o reformě financování se zde již několikrát hovořilo. Reforma financování byla původně navržena jako v principu nákladově neutrální. Nyní se ukazuje, že to tak není a že doslova sežere její zavedení možná až dvě desítky miliard. My v SPD jsme pro navýšení platů učitelů a ostatních pracovníků, protože na učitelích, kteří budou učit naše a další generace, je postavena budoucnost nás všech. Proto se ptám, prostřednictvím pana předsedajícího, pana premiéra a pana ministra školství, zda vláda tento slib uskuteční, nebo nikoliv. Myslím si, že naše učitele a pracovníky ve školství tato věc velmi zajímá. Jelikož učitelé musí mít vysokoškolské vzdělání, měli by také být za svoji práci dostatečně finančně ohodnoceni. Mnoho kvalitních a vzdělaných učitelů přešlo do jiné profese, na některých místech republiky ředitelé nemohou sehnat učitele do svých škol a také hrozí – už proběhla – stávka, kdy učitelé například nedorazí do výuky vůbec. Toto všechno je pouze důsledek naší vlády a jejích slibů. Jak se říká – od slibů k činům. Pokud ovšem toto platí i pro vládu hnutí ANO a ČSSD.

Děkuji za pozornost.


Projev na 27. schůzi Poslanecké sněmovny 26. března 2019 – Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 ze dne 19. 10. 2017 ve věci zvýšení platů učitelů