Zní z EU: Ubližujete černochům! Zakázat, trestat. Afričany zapojte a zaměstnejte, rasisty potírejte

Afrikanizace Evropy, pomocí falešného obviňování Evropanů z neexistujícího systémového rasismu a diskriminace, byla oficiálně odstartována.

Lubomír Volný | repro: Sputnik

Vynucovaná pozitivní diskriminace Afričanů, tedy rasistická diskriminace etnických Evropanů, se má dle EU stát běžnou součástí našich životů.

Jaký je váš názor na to, že vy a vaše děti máte být znevýhodňováni ve studiu, při zajišťování bydlení i při hledání zaměstnání pouze kvůli barvě vaší kůže?


Usnesení již bylo v EP schváleno. Autoři pokládají za dané, že:

  • přetrvávání diskriminačních stereotypů v některých tradicích v Evropě, včetně používání černých masek, udržuje hluboce zakořeněné stereotypy o lidech afrického původu;
  • lidé afrického původu v Evropě čelí diskriminaci na trhu s bydlením;
  • lidé afrického původu v dějinách významně přispěli k vybudování evropské společnosti, přesto velká část z nich čelí na pracovním trhu diskriminaci;
  • lidé afrického původu jsou neúměrně vysoko zastoupeni ve vrstvách s nízkými příjmy evropského obyvatelstva;
  • lidé afrického původu jsou v Evropské unii velmi nedostatečně zastoupeni v politických a zákonodárných institucích na evropské, vnitrostátní i místní úrovni;
  • lidé afrického původu jsou ve veřejné sféře na vnitrostátní i evropské úrovni stále vystavováni potupným útokům a stále více afrofobních útoků v Evropě v poslední době přímo směřuje na státní příslušníky třetích zemí, zejména na uprchlíky a migranty.

Podtrženo sečteno, diskriminace lidí afrického původu je pro autory holý fakt.

Evropský parlament tedy vyzývá členské státy, aby:

  • uznaly, že lidé afrického původu jsou obzvláště vystaveni rasismu, diskriminaci, xenofobii, a obecně nerovnému požívání lidských a základních práv;
  • uznaly, že že mají nárok na ochranu před těmito nerovnostmi jako jednotlivci i jako skupina, včetně pozitivních opatření na propagaci a na rovné požívání svých práv.

Dále se v závěrech píše, že „aktivní a smysluplné sociální, hospodářské, politické a kulturní zapojení lidí afrického původu je klíčem k vyřešení fenoménu afrofobie a k zajištění začlenění těchto lidí do Evropy“. Členské státy EU by také měly uznat a připomenout „obrovské úspěchy a pozitivní přínos lidí afrického původu, a to jak prostřednictvím oficiálního uznání mezinárodního dne památky obětí otroctví a transatlantického obchodování s otroky na unijní i vnitrostátní úrovni, tak zavedením měsíců černošské historie“.
Dále je zde výzva, aby členské státy EU rozvíjely vnitrostátní strategie proti rasismu, které se budou zabývat srovnáváním situace lidí afrického původu v oblastech, jako je vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, policie, sociální služby a soudní systém, politická účast a zastoupení, a podporovat přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a sdělovacích prostředcích. Což má prý vyřešit „nedostatečné zastoupení lidí afrického původu, jakož i nedostatek vzorů pro děti afrického původu“.
Autoři také prostřednictvím europarlamentu žádají Evropskou komisi, aby ve svých příslušných útvarech vytvořila specializovaný tým se zvláštním zaměřením na problematiku afrofobie. Orgány EU a členské státy by měly prosazovat a podporovat iniciativy v oblasti zaměstnanosti, podnikání a zlepšení ekonomické situace pro lidi afrického původu. Členské státy by také měly zajistit Afričanům rovné zacházení na trhu s bydlením a adekvátní bydlení jako takové. A „žádá Evropskou komisi a členské státy EU, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU“.