Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Archiem Randolphem Ammonsem

Archie Randolph Ammons (1926 – 2001), americký básník, nositel Národní ceny za poezii v letech 1973 a 1993. Jeho poezie se vyznačuje sepětím člověka s přírodou, tóny komickými i tragickými, často s náboženskými či filozofickými podtóny.

Miroslav Macek

Některé jeho básně jsou velice krátké, často jen dva řádky (zvané monostich), jiné mají naopak stovky veršů, většina však nese jeho typickou hru s interpunkcí. Z jeho básní jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „Clarity“…

Poté, co skála se
sesula
v poklidné rozrůznění,
kámen a spára,
sklon
&
zas vzmach,
snad vlivem deště,
kořenů, ledu,
otřesu
či spodní vody,
říkám si, jaká to škoda,
žádný už pohled
nebude stejný: nicméně
tenhleten
sesuv
oživil silou svou půdu,
obnažil vrstvy
jak dávné noty,
nyní tak zřejmé a tiché.

Archie Randolph Ammons | repro: Famous People