Čaputová jako důkaz mediokratické totality

A to je právě ta největší tragédie dnešní politiky. Že média si kandidáta vyberou. Že média jásají. Že si vytáhnou králíka z klobouku, kterého nedlouho před volbami nikdo neznal a udělají z něj hvězdu a správňáka.

Miroslav Jahoda

Tento stav je největším ohrožením občanských svobod v dnešní době. Že kandidáti se naprosto nezaslouženě dostávají do středu pozornosti, i když je nikdo neznal a nemají žádnou řádnou politickou minulost. Stačí, že zastávají správné názory schvalované nadnárodními mediálními domy. Tedy horlivě bránit EU a prosazovat politickou agendu LGBT. To stačí.

Konzervativní zastánci občanských svobod a práv jednotlivců jsou upozaďováni a špiněni. Pokud chtějí média jásat, já jsem pro svobodu, ať mohou. Ať se ale každé médium, tak jako v Americe, přizná koho do voleb podporuje a na čí je straně. Hra na nezávislost musí skončit. Pak si jásejte, jak chcete.

Reklama: