Lže až se mu od huby práší: Snažíme se nějak donutit operátory, aby zlevnili data

Vláda se na jednání v pondělí 8. dubna zabývala především kontrolními závěry Nejvyššího kontrolního úřadu. Schválila také vyplacení peněžních darů do zahraničí na péči o hroby českých vojáků, mandát pro premiéra na mimořádné zasedání Evropské rady v Bruselu k brexitu a projednala návrh na postup při aukci práv k radiovým kmitočtům z pásma 700 MHz, potřebných pro spuštění moderní mobilní sítě 5G, informuje vládní odbor propagandy a budování kultu osobnosti slovenského ekonomického přivandrovalce Babiše.

Andy Babiš se směje. Nebo vysmívá? | repro. FB AB

Vláda po pečlivé diskusi vzala na vědomí návrh postupu a podmínek provedení výběrového řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k rádiovým kmitočtům z pásma 700 MHz, který předložili ministryně průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Aukce má umožnit budoucí rozvoj sítí 5. generace v České republice a vstup čtvrtého operátora na český telekomunikační trh.

„Touto problematikou se dlouhodobě zabývám, protože mám velký problém s cenou dat v České republice. Patříme bohužel mezi státy, kde platíme nejvíce. Je to dlouhodobý problém,“ uvedl premiér Andrej Babiš. „My se stále snažíme nějakým způsobem donutit operátory, aby zlevnili data pro občany, protože si myslíme, že je tam velký prostor. Pokud za pět let získali 55 miliard dividend a ještě další desítky miliard investovali, tak by se měli podělit s občany v cenách dat. Proto budeme v naší iniciativě pokračovat a potřebujeme si být jistí, že v aukci, od které se očekává, že konečně přijde čtvrtý operátor a ta data zlevní a že konečně nastane nějaký konkurenční boj,“ napsali a do tlamy mu dali na Úřadu vlády.

Vláda komoušů z ANO a ČSSD tolerovaná KSČM se zabývala také osmi kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu, které se týkaly činnosti Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí a jimi řízených organizací.

„Kontroly NKÚ nezaznamenaly žádná závažná porušení zákonů, u zjištěných nedostatků dotčené rezorty přijaly nápravná opatření a o jejich účinnosti budou vládu informovat,“ lže a dezinformuje tisková zprava vlády. Zpráva našla hrubé porušování zákona a označil de facto vládnutí Babiše za totální katastrofu. Babiš je lhář a Úřad vlády ČR je pod jeho vedením jen žumpou.

„Požádali jsme pana prezidenta NKÚ Miloslava Kalu, abychom měli možnost s ním projednat jako mimořádný bod na vládě výroční zprávu, protože my ji běžně neprojednáváme. Napsali jsme mu k tomu minulý týden i dopis, protože zkrátka se nám obsah té zprávy nelíbí. Pan prezident nám přislíbil, že to s námi rád projedná,“ konstatoval ekonomický přivandrovalec ze Slovenska Babiš.