Dobré zprávy z české ekonomiky?

Čerstvá čísla, která charakterizují vývoj české ekonomiky na počátku roku, jsou vcelku příznivá. Nicméně, je zřejmé, že se česká ekonomika připravuje na měkké přistání.

Jiří Paroubek | reprofoto z mediální žumpy ČT24

Průmysl v únoru meziročně rostl o 1,5%, což je lepší vývoj, nežli jáký průmysl zaznamenal v lednu, kdy rostl o pouhých 1,1%. Na druhé straně je ovšem pravda, že kdyby nebylo mrazů, které ve svých důsledcích způsobily růst výroby energií, číslo růstu průmyslové výroby by zřejmě kopírovalo nízký lednový nárůst. V každém případě lze růst průmyslové výroby v letošním roce meziročně odhadovat mezi 2,5 – 3%. A to jistě není žádná velká sláva. Po varovných číslech z německého průmyslu, pokud jde o pokles indexu nákupních manažerů v únoru, kdy společnosti nedostávají objednávky svých výrobků v očekávaném rozsahu, se nelze příliš divit.

Stavební výroba vzrostla v únoru o 5,8%, což je pozitivní změna proti lednu, kdy došlo k jejímu poklesu.

Pozemní stavitelství vzrostlo meziročně o 5,1%, především v důsledku růstu bytové výstavby a rozvoje výstavby kancelářských budov. Inženýrské stavitelství vzrostlo v únoru meziročně o 9,6%, což jen dokumentuje pozitivní vývoj veřejných investic. Protože v průběhu roku lze očekávat udržení vysoké poptávky po nových bytech a rozvoj veřejných investic v důsledku zvyšujících se veřejných zakázek. Můžeme předpokládat bez většího rizika v odhadu meziroční nárůst stavební výroby vyšší než 5%.

Také obchodní bilance od začátku roku se vyvíjí velmi pozitivně. Za dva měsíce roku byl vykázán přebytek obchodní bilance 32 mld. Kč. A z toho činil únorový přebytek obchodní bilance státu 17,6 mld. Kč.

Tato čísla charakterizující průmyslovou výrobu a stavebnictví začátkem tohoto roku vzbuzují jistý optimismus, který ovšem nelze přecenit. Česká ekonomika tvoří významnou část HDP prostřednictvím zahraničního obchodu, respektive přebytku obchodní bilance a je tak rozhodující měrou závislá na situaci ve světě. Na tom, že nebudou vytvářeny umělé bariéry pro mezinárodní obchod, celní přehrady a další administrativní překážky pro export českého zboží.

Nezaměstnanost dosáhla v březnu pouhopouhých 3%. Snížila se z únorových 3,2%, tedy o 0,2%. Tento meziměsíční pozitivní vývoj je dán rozvojem sezónních prací. V každém případě v současné době platí převis nabídky pracovních míst nad reálným počtem uchazečů o zaměstnání. Pokud v tomto roce dojde k určitému zpomalení ekonomického růstu, bude se to nutně promítat v mírném nárůstu míry nezaměstnanosti.