Byly slovenské prezidentské volby zfalšovány? Skončí Čaputová ve vězení?

BRATISLAVA | Desátého dubna uplynul termín pro podávání stížností na prezidentské volby. Do tohoto data přišlo na Ústavní soud SR pět podnětů a mezi nimi byla i stížnost kandidáta na prezidenta SR Štefana Harabina, který skončil před branami druhého kola, píše Lenka Mayerová na webu slovenského konzervativního deníku HlavnéSprávy.sk.

Štefan Harabin odhalil, že je Čaputová obyčejná podvodnice

Podnět podal ihned po prvním kole volby hlavy státu a udělal tak i po druhém v zákonné lhůtě. Vycházel ze stejných důvodů jako po prvním kole.

„V podání označil březnové prezidentské volby za nezákonné a neústavní, navrhuje jejich prohlásit za neplatné a opakovat je. Podle Štefana Harabina Zuzana Čaputová jako vítězka voleb prezidenta při financování své volební kampaně obešla zákon, a to i v důsledku kumulace přímých podpor kandidáta Roberta Mistríky, který před volbami odstoupil, a třetích stran. Jak nám Štefan Harabin řekl, stížnost zopakoval a obě, podle logického uvažování, spojil do jednoho řízení,“ píše autorka článku.

Falšování hlasů?

Pro Štefana Harabina je však mnohem závažnější druhý důvod, pro který podal stížnost na Ústavní soud SR. Poukazuje v ní na falšování volebních hlasů. Podezření vzniklo při vydávání určitého počtu voličských průkazů opravňujících držitele k předání jednoho hlasu.

Harabin však má podezření, že právě zde byl založen volební podvod: „Dopředu takto naplánovaný volební migrant si zfalšoval – okopíroval možná stokrát voličský průkaz a mohl na něj volit několikrát, protože členové volebních komisí nekontrolovali pravost nebo nepravost průkazu. Obce a města vydali minimálně deset tisíc voličských průkazů. Pokud si jeho držitel voličský průkaz okopíroval jen stokrát, tak existuje podezření o jejich padělání.“

Ústavní soud může rozhodnout do týdne

Zuzka Кискa Čaputová | repro: youtube.com (HNtelevízia)

Volební dokumentaci může otevřít Ústavní soud ČR nebo orgány činné v trestním řízení. Ústavní soud to může učinit na podkladě individuálních stížností, jakou právě podal i Štefan Harabin. Mechanismus je mimořádně jednoduchý. Od každé obce a města si ÚS SR vyžádá informaci o počtu vydaných voličských průkazů, pak se otevře volební dokumentace z každého okrsku, kterých je téměř šest tisíc, a ty prokáží, kolik bylo zapsaných migrujících voličů. Toto prověřování je možné zrealizovat do jednoho týdne.

„Pokud bylo vydáno 10 tisíc průkazů a volilo milion, tak je jasné, že jde o volební podvod,“ tvrdí Harabin.

Druhou možnost odhalení volebního podvodu mají orgány činné v trestním řízení, které jsou povinné spustit vyšetřování v trestním řízení, protože tady jde o podezření ze spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb. Také mají právo otevřít volební dokumentaci z důvodu zjištění, kdo je pachatelem maření přípravy a průběhu voleb. Ústavní soud SR má však po otevření zápisů a srovnání stavu, jakož i pro přepočet volebních hlasů i volebních průkazů zároveň povinnost v případě spáchání volebního podvodu zrušit výsledek voleb z titulu protiprávnosti a protiústavnosti.


Kráceno – celý článek ZDE a ZDE.

Reklama: