Chceme jít cestou Severní Koreje, nebo Švýcarska?

Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstonová ve zdůvodnění doporučení zamítnout ceskou žalobu opakovaně lže.

Zbyněk Passer | foto: archvi autora

1) Protizbraňová směrnice EU jednoznačně porušuje vlastnická práva majitelů legálně držených zbraní

2) Opatření nemůže být zdůvodněno veřejným zájmem. Všechny teroristické útoky islamistů v Evropě byly vedeny NELEGÁLNĚ drženými zbraněmi, které diskriminační opatření EU vůbec nepostihne.

3) Z bodu 2 vyplývá, že neobstojí ani další argument Sharpstonové, že EU jednala v naléhavé situaci po teroristických útocích vyznavačů islámu. Dané opatření má nulový vliv na terorismus.

4) Dějinami vyzkoušené pravidlo zní, že špatného chlapa se zbraní zastaví pouze dobrý chlap se zbraní. Tak to bylo, je i bude. Pokud EU odzbrojí svobodné občany, pouze tím ztíží jejich schopnost se bránit proti útokům, teroristické nevyjímaje

5) Ve většině zemí EU, např. ve Velké Británii, nebo Francii je téměř nemožné legálně vlastnit, natož nosit poloautomatickou zbraň. Presto je v techto zemích mnohem vyšší násilná kriminalita za použití zbraní, které jsou v 99,99 % z černého trhu. Omezením držení zbraní se bezpečnost občanů nezvyšuje, ale snižuje.

6) Režimy, které v minulosti salámovou metodou omezovaly a následně zcela zakazovaly bezúhonným občanům držet zbraně, směřovaly ke krvavé diktatuře. Takto jednalo nacistické Německo, bolševický Sovětský Svaz, Čína, Severní Korea, nebo Venezuela.
Režim, který má se svobodami a právy svých občanů ty nejhorší úmysly, je musí nejdříve odzbrojit.

7) Režimy, které se opírají o své svobodné a svéprávné občany, kde je široký konsensus důvěry mezi občanem a státem, naopak své občany pobízejí k ozbrojování a držení zbraní doma. Vědí, že zodpovědný občan je se zbraní ještě zodpovědnější. Takovými státy jsou Švýcarsko, nebo Izrael.

Na nás je, zda chceme jít cestou Severní Koreje, nebo Švýcarska. Pokud EU bude nutit ČR k přijetí takové legislativy, která zásadním způsobem zasáhne do práv občanů ČR, je to přesně ten případ, který opravňuje k občanské neposlušnosti.