Totalita jako za bolševika! Česká advokátní komora má skutečně „patent“ na to, jak posluhovat zločineckým režimům

Právě jsem uhradila České advokátní komoře částku 33.000,- Kč. 25.000,- Kč jako úhradu pokuty za své „neetické jednání advokáta“ za to, že jsem „proklela tureckého velvyslance“, a 8.000,- K na nákladech kárného řízení. Pominu skutečnost, že ukládání pokut je pro Českou advokátní komoru dobrý byznys – dobrý výdělek.

Klára Samková | foto: parlamentnilisty.cz

Ale ptám se sama sebe:

  • Na podzim 1938 – v zimě 1939 se Česká advokátní komora zcela zasazovala za to, aby z komory byli vyloučení advokáti židovského původu, a velmi se snažila o odebrání licencí advokátům, kteří museli prchnout z okupovaných Sudet. Nestihla to dotáhnout do konce, protože v březnu namašírovala do zbytku Čech nacistická německá vojska a tudíž začaly platit říšské zákony.
  • Po Únoru 1948 se opět Česká advokátní komora aktivně zapojila do politických čistek, řadě advokátů, zejména těm, kteří se zúčastnili odboje na západní frontě, odebrala licence k provozování advokacie a podvolila se režimu. Totéž se opakovalo po roce 1968, kdy „nesouhlasící s poskytnutím bratrské pomoci“ byli zbaveni možnosti vykonávat advokacii.

Jak vidno, Česká advokátní komora má skutečně „patent“ na to, posluhovat politickým režimům. Má to ale jeden „drobný“ nedostatek. Její činy, i když jsou mocenského charakteru, vůbec neznamenají, že má pravdu… Spíš je možno říci, že je to naopak…

Pokud se dívám na „politické postoje“ České advokátní komory z historického hlediska, mohu naopak říci, že nikdy politicky pravdu neměla a vždy se přidala k té nesprávné, na konec prohrávající straně.

Ne že by mi prachy rostly na stromě, ale z tohoto hlediska považuji postoj České advokátní komory a moji penalizaci za více než uspokojivé: jsou totiž důkazem, že JÁ stojím na té správné, v budoucnu vítězné straně…

Reklama: