Chalífát Francie: Masový antisemitismus, exodus Židů, vypalování křesťanských kostelů

V nepřirozeně islamizované Francii registrují ročně stovky útoků na kostely, raketově roste antisemitismus a těsně před Velikonocemi na popel shoří jeden ze symbolů křesťanské historie Francie.

Lubomír Volný | repro: FB LV

Plameny ještě nepřestaly devastovat historický svatostánek kdysi hrdé země a její úřady již mají jasno, že se jedná o nehodu. Já tedy ne.Nebudu světu pokrytecky lhát.

Katastrofu takovýchto rozměrů, při použití restaurátorských a bezpečnostních norem na úrovni 21.století považuji v technologicky vyspělé zemi jako je Francie, za prakticky nemožnou a načasování na Velikonoce za plánované.
Tento požár nepovažuji a nikdy nebudu považovat za nic jiného, než plánovaný útok těch, kteří již stovky let nenávidí evropskou svobodu, demokracii i křesťanství.

Nevěřím, že francouzské úřady, vzhledem k rozsáhlé islamizaci země, budou mít odvahu pátrat po pravdě a předpokládám snahu o zamaskování, popření i likvidaci jakýchkoliv indicií i konkrétních důkazů svědčících o opaku ve jménu “politické korektnosti”,strachu z pravdy a strachu z muslimské populace.

Cítím s francouzským národem, který je nepochybně pod útokem sil, jež se jej snaží zničit.