Svět na podivné cestě do záhuby? „Já nejsem tvůj syn, ale jsem tvá teta!“

Víte, je mi smutno, když čtu nebo slyším pana Svěráka, který kdysi bojoval proti nesvobodě slova, aby se za 30 let vrátil k názorům, které měli cenzoři jejich představení.

Tomáš Tyl | foto: archív autora

Nevím, ale myšlenky o genderové teorii a toho, že matka syna, který chce mít s přítelem dítě otěhotní synovým spermatem, aby byla babičkou… – to mi přijde poněkud zvrácené.

Divím se těm, kdo se snaží bořit „řád světa“. Nevím, co z toho mají. Vím jen o jednom jediném investorovi – George Soros sází a profituje na nestabilitě trhů. Kdyby přestaly války, byl by mír a lidi by nešli proti sobě – Soroš by nevydělal ani korunu.

Je Svatý týden – přemýšlejte o tom, proč zde jsme, proč právě Vy máte to štěstí, že se z nicoty utvořila Vaše mysl, važte si svého těla a natož ducha a rozjímejte nad skutečností, že nad svým životem reálně nemáte žádnou neomezenou moc.

Říkejte tomu osud, říkejte tomu náhoda, říkejte tomu jak chcete – já tento týden přemýšlím o své existenci, kterou mi dal Bůh. Dal mi i svobodnou vůli a tu naplňuji skrze svobodu rozhodnutí – na základě poznání.
A blbosti o tom, že „já nejsem tvůj syn, ale jsem tvá teta“ -no, kdyby tehdy Cimrmani tušili…