Voda se musí stát prioritou

Sucho je problém. A to skutečně pořádný problém. Proto mne nepřestává udivovat, jak se česká vláda ráda s velkou mediální pozorností doslova rochní v marginálních záležitostech a témata, které souvisí s udržením vody v kraji a boji proti suchu, odsouvá na vedlejší kolej.

Ivo Valenta | repro: PL

Řešit tento problém totiž není tak jednoduché, jako například prohlašovat navýšení těch či oněch mandatorních výdajů státního rozpočtu, za které připlují v dalších volbách hlasy spokojených voličů, nebo prosazovat zcela zbytečné regulace a přinášet další byrokracii.

V případě sucha tiká nejen vládě, ale nám všem po rukama časovaná bomba. Navíc jsem přesvědčen o tom, že žádný kouzelný proutek tento problém sám o sobě nevyřeší. Bude muset dojít na sérii mnoha opatření, na které je již ale pět minut po dvanácté.

Problém vidím u velkých agropodniků, respektive dotační politiky. Ta by měla být primárně zaměřena na malé zemědělce s menšími poli a remízky, a stejně tak na podporu chovu hospodářských zvířat. Podívejme se, jak to dělali naši předkové.

Vždyť klasické hnojení v půdě daleko lépe zadržuje vodu. Také bychom neměli zapomínat na důležitost malých rybníčků, které v minulosti nebyly povolovány, přestože mají svou nezastupitelnou roli. Určitě se jedná o lepší variantu, než jakou je podpora uchovávání vody v plastových nádobách.